Co nowego w projekcie HEAT-SHIELD: Wpływ narażenia na ciepło na wydajność pracowników przemysłowych

W 2020 roku w ramach badań przeprowadzonych w toku finansowanego przez UE projektu HEAT-SHIELD badacze stwierdzili, że bezpośrednie i długotrwałe wystawienie na światło słoneczne wpływa na funkcje motoryczne i poznawcze. Od czasu tego odkrycia zespół kontynuował swoje ważne badania i zgromadził dane dotyczące negatywnego wpływu stresu termicznego na zdrowie i produktywność pracowników pięciu sektorów – turystyki, rolnictwa, produkcji, budownictwa i transportu.

Mimo że projekt HEAT-SHIELD (Integrated inter-sector framework to increase the thermal resilience of European workers in the context of global warming) dobiegł końca w grudniu 2021 roku, konsorcjum kontynuowało publikację recenzowanych prac naukowych, których powstało przeszło 70, na łamach renomowanych czasopism naukowych. W jednej z publikacji przygotowanej we współpracy z jednostką Aspektów Gospodarczych Zmiany Klimatu, Energii i Transportu działającą przy Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej, partnerzy projektu wykazali, że wystawienie na działanie wysokich temperatur w czasie pracy kosztuje Europę blisko 160 miliardów dolarów rocznie w związku z wydatkami na opiekę zdrowotną i utratą produktywności. Badacze wykazali, że wdrożenie planów prewencyjnych opracowanych w ramach projektu HEAT-SHIELD może w zauważalny sposób obniżyć ten koszt przy jednoczesnej korzyści dla zdrowia pracowników.

„Zaangażowaliśmy naukowców z całego świata w badania poświęcone narażeniu na działanie wysokich temperatur w czasie pracy”, twierdzi koordynator projektu HEAT-SHIELD prof. Lars Nybo z Wydziału Żywienia, Ćwiczeń i Sportu Uniwersytetu w Kopenhadze. „Prace te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co możemy stwierdzić na podstawie dwóch wskaźników. Przede wszystkim doczekaliśmy się ponad 2 000 cytowań naszych publikacji, a blisko dwie trzecie obecnej literatury na temat wysokich temperatur w czasie pracy powstało po rozpoczęciu prac nad naszym projektem”.

Większość artykułów skupiała się na przełożeniu wyników badań na możliwe do wdrożenia procedury. Ponadto ich autorzy koncentrowali się na dostarczaniu wskazówek dotyczących najlepszych praktyk, strategii i wiedzy specjalistycznej na temat znaczenia łagodzenia negatywnych skutków narażenia na oddziaływanie wysokich temperatur. Są to przede wszystkim plan działania dotyczący wysokich temperatur w miejscu pracy, przewodnik dla pracodawców i przedsiębiorstw oraz platforma meteorologiczna, a także zbiór infografik i filmów. Wytyczne i materiały informacyjne zostały wykorzystane przez organizacje międzynarodowe (np. Europejską Konfederację Związków Zawodowych), inne związki i organizacje non-profit (np. Fundación 1º de Mayo), a także krajowych decydentów (np. greckie Ministerstwo Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Solidarności Społecznej).

„Od początku włączyliśmy w w projektowanie, testowanie wykonalności i wdrażanie naszych działań naszą grupę docelową – pracowników, menedżerów, pracodawców i decydentów”, podsumowuje prof. Nybo. „Nasze badania pokazały i udowodniły, że zdrowie pracowników może być traktowane priorytetowo przy jednoczesnym kładzeniu nacisku na zapobieganie utracie produktywności z obopólną korzyścią dla pracodawców i pracowników”.

Projekt HEAT-SHIELD został doceniony przez dr Joy Shumake-Guillemot, szefową Wspólnego Biura ds. Klimatu i Zdrowia Światowej Organizacji Meteorologicznej i Światowej Organizacji Zdrowia. „Prace konsorcjum są niezwykłe pod tym względem, że pokazują najlepsze praktyki dotyczące łagodzenia narażenia na wysokie temperatury w pracy, tworzenia wzorów do naśladowania oraz inspirowania beneficjentów akademickich i przemysłowych do wykorzystania wyników badań w celu tworzenia wartości dla całego społeczeństwa”.


data ostatniej modyfikacji: 2023-01-01 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności