Projekt miesiąca: Wyróżnienie wkładu UE, dzięki któremu zobaczyliśmy pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury

To prawdopodobnie jedno z najważniejszych naukowych osiągnięć dekady: pierwsze w historii zdjęcie prawdziwej czarnej dziury – powód do radości nie tylko wśród fizyków i astronomów, ale także ludzi na całym świecie, będących świadkami niesamowitego odkrycia mającego przełomowe znaczenie dla pogłębienia naszej wiedzy na temat Wszechświata.

Zatem tytuł „Projektu miesiąca” trafia tym razem do dwóch projektów. Pierwszy z nich to projekt BlackHoleCam, realizowany ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), który odegrał główną rolę podczas prac w ramach międzynarodowego programu naukowego Event Horizon Telescope (EHT – Teleskop Horyzontu Zdarzeń). Drugim projektem jest RadioNet, finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” – jego realizacja pomogła Europie utrzymać i rozwinąć najnowocześniejszą infrastrukturę radioastronomii, bez której to fantastyczne osiągnięcie nie byłoby możliwe. Projekt BlackHoleCam rozpoczął się w 2014 roku, a jego celem jest rejestrowanie obrazów czarnych dziur, ich badanie i zrozumienie. Z kolei zespół projektu RadioNet za cel postawił sobie stworzenie sieci światowej klasy infrastruktury badawczej, zajmującej się badaniami w dziedzinie radioastronomii.Więcej informacji: https://cordis.europa.eu/news/rcn/131035/plerc.europa.eu/projects-figures/stories/astronomers-reveal-first-ever-image-black-hole„Fikcja jest często inspiracją dla nauki, a czarne dziury od dawna podsycają nasze marzenia i ciekawość. Dzisiaj, dzięki wkładowi europejskich naukowców, istnienie czarnych dziur nie jest już tylko pojęciem teoretycznym. To niezwykłe odkrycie ponownie potwierdza, że współpraca z partnerami na całym świecie może doprowadzić do osiągnięcia tego, co niewyobrażalne i poszerzenia horyzontów naszej wiedzy”.– Carlos Moedas, komisarz UE ds. badań, nauki i innowacjiJeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

data ostatniej modyfikacji: 2019-08-27 23:15:02
Komentarze
Polityka Prywatności