Projekt miesiąca: Świętujemy start największej sieci astronomicznej w Europie

Dotychczas w Europie działały dwie finansowane w ramach programu „Horyzont 2020” duże sieci współpracy zajmujące się zagadnieniem astronomii obserwacyjnej, powstałe w ramach projektów OPTICON i RadioNet. Z racji tego, że projekt RadioNet oficjalnie dobiegł końca w grudniu 2020 roku, natomiast już w lipcu 2021 roku projekt OPTICON czeka dokładnie taki sam los, w marcu tego roku wystartował nowy projekt zakładający formalne połączenie obu sieci. Z tego powodu w tym miesiącu postanowiliśmy nagiąć nasze zasady redakcyjne do granic możliwości i wyróżnić wszystkie trzy projekty tytułem „Projektu miesiąca”, aby w ten sposób podkreślić, jak ważny to był krok.

Nowy projekt, noszący nazwę OPTICON-RadioNet Pilot (ORP), doprowadzi do powstania największej w Europie sieci współpracy zajmującej się astronomią obserwacyjną. Głównym założeniem, na którym opiera się powstanie sieci ORP jest likwidacja barier pomiędzy środowiskami naukowymi oraz harmonizacja metod i narzędzi obserwacyjnych wykorzystywanych przy pracy z naziemnymi instrumentami optycznymi i radioastronomicznymi. Dzięki sieci badacze uzyskają dostęp do wielu obiektów i urządzeń, co pozwoli im na kontynuowanie prac i działań zapoczątkowanych w ramach projektów OPTICON (Optical Infrared Coordination Network for Astronomy) oraz RadioNet (Advanced Radio Astronomy in Europe), czerpiąc z ich dotychczasowych sukcesów i doświadczeń. Sieć ORP pomoże również w szkoleniu nowego pokolenia astronomów.

Sieć ORP przyczyni się w szczególności do wspierania rozwoju dynamicznie rozwijającej się dziedziny astronomii wieloaspektowej, która skupia się na szerokim zakresie długości fal, a także falach grawitacyjnych, promieniowaniu kosmicznym i neutrinach.

W ramach programu „Horyzont 2020”, skupiający 37 partnerów z całego świata projekt ORP otrzymał blisko 15 milionów euro dofinansowania. Zadanie koordynowania tego czteroletniego projektu zostało powierzone francuskiemu CNRS – Narodowemu Instytutowi Nauk o Ziemi i Astronomii. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej projektu: orp-h2020.eu

„Cieszymy się, że mamy możliwość dalszego pogłębiania integracji europejskiej w dziedzinie astronomii, a także rozwijania nowych możliwości naukowych związanych z badaniami astronomicznymi w Europie i na całym świecie”.

– Anton Zensus, koordynator naukowy projektu ORP, w imieniu całego zespołu zarządzającego siecią ORP

Jeśli chcesz, żeby Twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-01 23:15:04
Komentarze
Polityka Prywatności