Projekt EROSS z dziedziny robotyki kosmicznej sięga gwiazd

Finansowany ze środków UE projekt EROSS otrzymał nagrodę „Étoiles de l’Europe” za rok 2021 za opracowanie innowacyjnej technologii serwisowania satelitów.

W 2013 roku francuskie ministerstwo szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji zapoczątkowało tradycję przyznawania nagród dla wybranych, zakończonych sukcesem europejskich projektów badawczych koordynowanych przez instytucje francuskie. Nagroda „Étoiles de l’Europe” („Gwiazda Europy”) stanowi swego rodzaju zachętę dla zespołów badawczych, które współpracują nad finansowanymi ze środków UE projektami naukowymi.

W dziewiątą rocznicę od przyznania tej prestiżowej nagrody po raz pierwszy ufundowany przez UE projekt EROSS ogłoszono zwycięzcą w kategorii innowacji. Nagrodę odebrał kierownik projektu badawczego dr Vincent Dubanchet z francuskiej firmy Thales Alenia Space produkującej satelity podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w Musée du quai Branly w dniu 2 grudnia 2021 roku.Zespół koordynowanego przez Thales Alenia Space projektu EROSS zademonstrował najważniejsze rozwiązania technologiczne opracowane na potrzeby misji serwisowania satelitów na orbicie. Prowadzenie misji polegających na inspekcji satelitów, manipulacji robotycznej, serwisowaniu satelitów w celu wydłużenia ich żywotności, tankowaniu na orbicie czy sprowadzaniu kosmicznych śmieci z orbity wymaga użycia pojazdów kosmicznych odznaczających się niezwykłą uniwersalnością. Badacze z projektu EROSS byli odpowiedzialni za opracowanie najważniejszych elementów budulcowych tych rozwiązań, w tym podniesienia ich funkcjonalności i osiągów.

Jak można dowiedzieć się z komunikatu prasowego zamieszczonego na stronie internetowej Grupy Thales, projekt EROSS należy do fazy drugiej planu działania obejmującego robotykę kosmiczną, opracowanego w ramach unijnego strategicznego klastra badawczego (ang. Strategic Research Cluster, SRC). Poprzednik projektu EROSS – projekt o nazwie I3DS, który został sfinansowany ze środków UE i zrealizowany przez firmę Thales Alenia Space – był projektem fazy pierwszej i koncentrował się na opracowaniu najnowocześniejszych czujników na potrzeby eksploracji przestrzeni kosmicznej. W 2019 roku temu projektowi także przyznano nagrodę Étoiles de l’Europe. Jak podano w komunikacie prasowym: „Oba projekty zaowocowały opracowaniem demonstratorów naziemnych, które są pierwszym krokiem do wykazania wykonalności zamierzonych zastosowań. Dotyczy to w szczególności projektu EROSS, w ramach którego badacze zwalidowali wszystkie technologie niezbędne do prowadzenia operacji serwisowania na orbicie”.

Projekt EROSSplus, za koordynowanie którego również odpowiada Thales Alenia Space, jest trzecią i ostatnią fazą SRC. W ramach tej fazy zespół projektu zaprojektuje demonstracyjną misję serwisowania i montażu na orbicie na potrzeby przyszłych europejskich komercyjnych misji robotycznych.

„Te nowe pojazdy kosmiczne zwiastują zmianę paradygmatu w obszarze misji kosmicznych. Umożliwią prowadzenie zaawansowanych operacji robotycznych w kosmosie i zmianę środowiska kosmicznego ze statycznego na dynamiczne, w którym systemy kosmiczne znajdujące się w przestrzeni kosmicznej są w stanie ewoluować. Serwisowanie na orbicie – dziedzina, w której jednym z pionierów jest firma Thales Alenia Space – zapewni nowe podejście do dostępu do przestrzeni kosmicznej. Biorąc pod uwagę plany zakładania stałych baz na Księżycu, takie technologie dostarczą rzeczywistych korzyści dla wielu różnych misji, w tym dotyczących transportu, dokowania na orbicie oraz montażu wielu komponentów w kosmosie”.

Projekt EROSS (European Robotic Orbital Support Services) zakończył się w czerwcu 2021 roku, zaś jego bezpośredni następca, dwuletni projekt EROSSplus (European Robotic Orbital Support Services +) potrwa do stycznia 2023 roku.

Więcej informacji:

strona projektu EROSS


data ostatniej modyfikacji: 2022-01-31 16:02:44
Komentarze
Polityka Prywatności