Zdrowie i medycyna

Finansowani ze środków UE naukowcy opublikowali obszerny przewodnik na temat produkcji i przetwarzania grafenu i materiałów pochodnych w celu promowania wykorzystania ich w nowych zastosowaniach.
Wspierani przez UE specjaliści ds. żywności wykorzystują technologię ultradźwięków do produkcji soków owocowych i smoothie, które są bardziej odżywcze i mają dłuższy okres przydatności do spożycia.
Od raka po COVID: model matematyczny, pierwotnie opracowany na potrzeby badań nad rakiem, wykorzystywany jest obecnie do rzucenia światła na progresję choroby COVID-19 oraz na potrzeby dostosowania sposobu leczenia do konkretnych grup pacjentów.
Wykorzystując opracowaną przez siebie technologię przeznaczoną do badań nad glejakiem wielopostaciowym, wspierani przez Unię Europejską naukowcy ustalili, że komórki odpornościowe chronią nowotwór, a nie organizm.
Badanie wspierane przez UE wykazało, że genetyka matki i dziecka wpływa na szczególnie małą lub dużą masę urodzeniową.
Wstępne wyniki wspieranego przez UE badania wskazują na nową, skuteczną metodę leczenia chorych na koronawirusa przebywających na oddziałach intensywnej opieki.
Według badań finansowanych ze środków UE, preparat odżywczy może pomóc w spowalnianiu utraty pamięci, pogarszania funkcji poznawczych i innych skutków choroby Alzheimera.
Tym razem tytuł projektu miesiąca trafia w ręce zespołu pracującego nad finansowanym ze środków UE projektem CHUbVi (Ubiquitin Chains in Viral Infections), wspieranym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN). Jeden z trzech głównych badaczy projektu, Yohei Yamauchi, przyczynił się do przeprowadzenia potencjalnie niezmiernie ważnego badania, dzięki któremu zdołaliśmy odkryć, co decyduje o tak wysokiej zakaźności wirusa SARS-CoV-2 i co sprawia, że tak szybko rozprzestrzenia się on w komórkach ludzkiego organizmu.
W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano inteligentną platformę wymiany danych, która pomaga naukowcom przewidywać zapotrzebowanie na oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) podczas pandemii koronawirusa.
Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że zielona infrastruktura, a w szczególności drzewa, może pomóc w obniżeniu wysokiej temperatury na obszarach miejskich.
Jak możemy zapobiegać chorobom u starszych osób? W ramach wspieranego przez UE badania zbadano wpływ witaminy D, kwasów omega-3 i domowych ćwiczeń na zdrowie starszych obywateli.
Zespół pewnego finansowanego ze środków UE projektu poszukujący lekarstwa na COVID-19 przeprowadził eksperyment z wykorzystaniem superkomputerów, by zbadać interakcję ponad 70 miliardów cząsteczek o działaniu przeciwwirusowym z białkami SARS-CoV-2.
Trzy finansowane ze środków Unii Europejskiej badania zostały poświęcone nawykom w zakresie sprzątania kuchni i wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności posiadanej przez mieszkańców Starego Kontynentu, a także praktyk stosowanych przez rumuńskich konsumentów.
Czerpiąc z najnowszych odkryć, finansowani przez UE naukowcy poszukują potencjalnych zastosowań dla układów optycznych, które mogą być programowane przez użytkowników.
Finansowane przez Unię Europejską konsorcjum zamierza rozpocząć we Włoszech badanie kliniczne leku na osteoporozę wśród pacjentów z łagodnymi objawami COVID-19.
Dotychczasowe niepowodzenia w pracach nad szczepionką przeciwko wirusowi HIV mogą oznaczać, że konieczna jest zmiana podejścia. Projekt EAVI2020 ma na celu przyspieszenie tych prac rozwojowych dzięki platformie przeznaczonej do odkrywania nowych kandydatów na szczepionki. Badaczom udało się nawet doprowadzić dziewięć takich substancji do etapu oceny klinicznej.
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył mechanizmy chorobotwórcze wspólne dla koronawirusów i zidentyfikował możliwe terapie lekowe, nad którymi należy prowadzić dalsze badania.
W ramach finansowanego z unijnych środków projektu prowadzone są obecnie testy nowych kropli do oczu, których działanie terapeutyczne opiera się na zdolności przeprogramowania układu odpornościowego pacjentów z chorobami zapalnymi oczu. Badania te stanowią więc istotny wkład w urzeczywistnienie wizji przyszłości, w której leki steroidowe nie będą już potrzebne.
Naukowcy z pewnego finansowanego przez UE projektu opracowali nowatorski sposób na dostarczanie leku do mózgu przy pomocy fal ultradźwiękowych, który gwarantuje większą precyzję i pozwala na podanie mniejszej dawki leku.
Nowe systemy obliczeniowe i przechowywania danych wdrożone w jednym z głównych europejskich centrów superkomputerowych zostały zaprojektowane tak, by sprostać potrzebom neuronaukowców i badaczy z innych dziedzin. Jedną z głównych wynikających z tej modernizacji korzyści jest znaczne zwiększenie wydajności obliczeniowej, co pozwoli na wykonywanie ekstremalnie złożonych działań.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności