Zdrowie i medycyna

Wstępne wyniki badania klinicznego metody leczenia zespołu Criglera-Najjara wskazują, że terapia genowa może potencjalnie być alternatywnym sposobem walki z tą zagrażającą życiu chorobą wątroby.
Czy istnieje związek między patriotyzmem a stosunkiem do obostrzeń, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa? Zbadał to międzynarodowy zespół naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Badacze korzystający z unijnego dofinansowania stawiają hipotezę zakładającą, że zmiany globalnych siedlisk nietoperzy spowodowane zmianą klimatu mogą być przyczyną niedawnego wybuchu epidemii choroby wywoływanej przez koronawirusa.
U osób przechodzących chorobę COVID-19 na różny sposób, od bezobjawowego po krytycznie ciężki, naukowcy zidentyfikowali różne reakcje układu odpornościowego.
Nawet najbardziej zakaźne warianty SARS-CoV-2 da się zwalczyć. Jak pokazują izraelskie badania, aktywne monitorowanie zakażeń w połączeniu z programem priorytetowych szczepień może w ogromnym stopniu ograniczyć transmisję wariantu B.1.1.7 koronawirusa, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia liczby przypadków kończących się ciężkimi powikłaniami lub śmiercią u osób starszych.
Wspierani przez UE naukowcy zaprezentowali związek chemiczny, który może przyczynić się do powstania leków zapobiegających zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
Co tak naprawdę dzieje się, gdy wirus SARS-CoV-2 zakaża ludzkie komórki? Niemieccy i szwajcarscy naukowcy zbadali funkcje i oddziaływania białek wirusowych oraz opracowali kompleksowy opis molekularnych mechanizmów zakażenia koronawirusem.
Eliminacja nierówności w miastach i na przedmieściach stanowi główny cel zespołu projektu UPLIFT. Ogromne znaczenie tym działaniom nadaje fakt, że w ciągu ostatnich kilku dekad, a szczególnie od kryzysu finansowego z lat 2008–2009, nierówności społeczne i gospodarcze w najbogatszych krajach stale się pogłębiają. Skupiając się na młodych ludziach znajdujących się w trudnej sytuacji, zespół projektu chce opracować zrównoważoną agendę polityczną, która może przyczynić się do powstania bardziej elastycznych i adaptacyjnych polityk, poprzez współtworzenie.
Projekt BEYOND4.0, którego nazwa nawiązuje do Przemysłu 4.0, czyli tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, stawia sobie za cel opracowywanie opartych na badaniach naukowych wskazówek dla decydentów politycznych i interesariuszy na temat wyzwań oraz możliwości związanych z błyskawicznym rozwojem cyfrowych technologii, a także ich wpływu na przyszłość pracy oraz dobrobyt pracowników.
Jest nadzieja dla pacjentów z dużymi ubytkami kostnymi. Naukowcy opracowali biomateriał pozwalający naprawiać ubytki kości, które nie poddają się naturalnemu procesowi leczenia.
Naukowcy przedstawili nowatorskie podejście do leczenia raka, które może doprowadzić do opracowania nowego leku przeciwko ostrej białaczce szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML). To nowe podejście skierowane jest na enzymy związane z rozwojem i podtrzymaniem choroby.
Nieinwazyjne urządzenie do obrazowania, które ma poprawić sytuację osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD), otrzymało oznakowanie CE.
Wspierani przez UE naukowcy pokazują nam, w jaki sposób pewnego dnia będziemy mogli wykorzystać inteligentne materiały zwane polimerami magnetoaktywnymi (MAP) do stymulacji gojenia się ran nabłonkowych.
Najnowsze badanie finansowane ze środków UE jest poświęcone wskazaniu czynników genetycznych, które dzielą ze sobą osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) i destrukcyjnymi zaburzeniami zachowania (ang. disruptive behaviour disorder, DBD).
W tym miesiącu prezentujemy projekt COVID-X, którego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku. Jego cel to przeznaczenie około 4 milionów euro na wprowadzenie na rynek ponad 30 europejskich rozwiązań w zakresie technologii danych, które mają potencjał, by przyczynić się do stawienia czoła wielu wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19.
Noszenie smartwatcha lub inteligentnej opaski informującej o tętnie czy poziomie stresu to świetne rozwiązanie, jednak w przypadku osób z poważnymi zaburzeniami afektywnymi nie jest ono szczególnie pomocne. W ramach projektu AffecTech opracowano zestaw wykorzystujący technologie ubieralne, który nie tylko ostrzega przed epizodami choroby, ale także pozwala podjąć skuteczne środki zaradcze.
W wydaniu magazynu Research*eu z kwietnia 2020 roku opisaliśmy projekt AutoPilot-Dx, w którego ramach opracowano nowy test diagnostyczny umożliwiający dokładne rozróżnianie zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Celem było wsparcie działań nakierowanych na ograniczenie przypadków zbędnego przepisywania antybiotyków. Dwanaście burzliwych miesięcy później uwaga badaczy skupia się na kwestiach związanych z COVID-19. Unia Europejska nieustannie wspiera ich wysiłki. Tanya Gottlieb, wiceprezes ds. naukowych w MeMed Diagnostics, firmie koordynującej projekt, przekazała nam więcej informacji.
Wydaje się, że akcja masowych szczepień prowadzona w zawrotnym tempie w całej Europie przynosi efekty i COVID-19 wreszcie znajduje się w odwrocie. Dlatego też najnowszy odcinek podcastu CORDIScovery poświęcony będzie przyszłości w świecie po pandemii, a w szczególności niesamowitym innowacjom technologicznym, które dają sposobność całkowitej odmiany systemu opieki zdrowotnej w Europie w najbliższych latach.
Wytwarzane w ramach inżynierii tkankowej jelita specyficzne dla dawcy mogą otworzyć drogę do skutecznych metod leczenia pacjentów cierpiących na niewydolność jelit.
Wiele dowodów wskazuje na to, że nierówności między regionami europejskimi pogłębiają się, a zjawisko to nasiliło się od czasu końca kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Finansowany ze środków UE projekt IMAJINE ma na celu sprostanie tym wyzwaniom dzięki interdyscyplinarnemu podejściu obejmującemu wiele perspektyw, od ekonomii po geografię społeczno-ekonomiczną, nauki polityczne i socjologię.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności