Walka z niedoborem żywności przy pomocy zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla rolnictwa

Opracowany przez zespół badaczy i wspierany ze środków UE innowacyjny pomysł na biznes oparty na rolnictwie precyzyjnym zdobył pierwszą nagrodę w programie preakceleracyjnym EIT Jumpstarter w kategorii „Żywność”.

Czy współczesne systemy żywnościowe gwarantują wystarczające bezpieczeństwo dostaw żywności w przyszłości? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie skłoniło zespół hiszpańskiego instytutu badań nad sieciami danych IMDEA Networks do utworzenia startupu o nazwie LiFi4Food, który zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dla rolnictwa cyfrowego i precyzyjnego. Innowacyjny pomysł na biznes przyniósł zespołowi badaczy główną nagrodę w kategorii „Żywność” w finale konkursu europejskiego programu EIT Jumpstarter, co dla całego zespołu jest niewątpliwie momentem przełomowym. Swój sukces zawdzięczają doświadczeniu i szkoleniom zdobytym w ramach finansowanego ze środków UE projektu ENLIGHTEM.

EIT Jumpstarter to program działający pod egidą Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), prowadzony przez różne partnerstwa transgraniczne zrzeszające wiodące przedsiębiorstwa oraz organizacje edukacyjne i badawcze. Jego celem jest pomoc początkującym innowatorom i przedsiębiorcom z rozwijających się regionów Europy w przekształceniu pomysłu w odnoszącą sukcesy działalność biznesową. Nagroda, którą zdobył zespół IMDEA Networks, wynosi 10 000 euro i zostanie w całości przeznaczona na założenie startupu.„Zespół LiFi4Food chce rozwiązać problem niedoboru żywności poprzez rozwój zaawansowanych technologicznie zakładów produkcji rolno-spożywczej, takich jak farmy wertykalne i szklarnie”, wyjaśnia doktorantka IMDEA Networks i współzałożycielka startupu, Dayrene Frómeta, w komunikacie prasowym opublikowanym w serwisie „EurekAlert!”. „LiFi4Food zamierza wytwarzać niewymagające zasilania akumulatorem, zaopatrzone w czujniki i siłowniki urządzenia internetu rzeczy (IoT), dzięki którym produkcja roślinna będzie prowadzona w sposób bardziej wydajny i zrównoważony”.

Zespół wykorzystuje bezprzewodową technologię przesyłu danych, LiFi do celów połączenia czujników niewymagających zasilania akumulatorem z internetem, dostarczając tym samym zrównoważone rozwiązania na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. System komunikacji tworzą samowystarczalne, niewymagające zasilania akumulatorem urządzenia IoT, które monitorują i kontrolują parametry w zaawansowanych technologicznie zakładach produkcji rolno-spożywczej, takich jak farmy wertykalne, szklarnie i farmy akwaponiczne. Rozwiązanie LiFi4Food polega na wykorzystaniu zainstalowanych wcześniej w zakładach lamp LED do stworzenia sieci LiFi, która zaopatruje czujniki zasilane ogniwami słonecznymi w energię i dane. Dzięki przejściu na światło widzialne i wykorzystaniu technologii LiFi zespół eliminuje problem nasycenia widma częstotliwości radiowych, jaki niesie ze sobą sieć 6G.

Startup LiFi4Food chce uczynić zakłady produkcji rolno-spożywczej bardziej zrównoważonymi dzięki obniżeniu emisji CO2 i wyeliminowaniu użycia niebezpiecznych materiałów. „Promujemy ponadto produkcję żywności w pobliżu konsumenta, co pozwoli obniżać emisję CO2 związaną z transportem żywności. Dodatkowo ogromna ilość danych gromadzonych przez nasz system zwiększy zdolności śledzenia systemów produkcji żywności, co przełoży się na wzrost zaufania wśród konsumentów”, przekonuje Frómeta w komunikacie.

Rozwiązanie LiFi4Food poprawi ponadto wydajność zakładów produkcji rolno-spożywczej i obniży ponoszone przez nie koszty. „Nasze urządzenia IoT będą rozmieszczane pomiędzy rzędami roślin, skąd będą dokonywały pomiarów parametrów takich jak temperatura, wilgotność czy pH. Dane te będą następnie przekazywane na nasze serwery i przesyłane użytkownikom końcowym na specjalną aplikację LiFi4food, która umożliwi im również komunikowanie się z urządzeniem IoT, aby, na przykład, wykonać pomiar, uruchomić siłowniki lub system nawadniający”, wyjaśnia doktorantka. Automatyzacja zadań i optymalizacja zużycia zasobów pozwoli ograniczyć koszty zużycia energii, oświetlenia i robocizny, a przy tym zwiększy wydajność upraw i poprawi ich jakość.

Ogólnie rzecz biorąc, celem projektu ENLIGHTEM (European Training Network in Low-energy Visible Light IoT Systems) jest zaoferowanie młodym badaczom szkoleń oraz dzielenie się z nimi know-how po to, aby mogli rozwijać technologię IoT oraz sieci 5G i jej następców. Projekt dobiegnie końca w grudniu 2023 roku.

Więcej informacji:

strona projektu ENLIGHTEM


data ostatniej modyfikacji: 2023-01-04 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności