Nowe wytyczne badaczy UJ dotyczące spożycia mięsa czerwonego lub przetworzonego

Wysoko cenione czasopismo Annals of Internal Medicine opublikowało nowe wytyczne żywieniowe dotyczące konsumpcji mięsa czerwonego* i przetworzonego* wraz z 5 przeglądami systematycznymi, na podstawie których zalecenia te zostały sformułowane. W pracach tych uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetów Dalhousie i McMaster w Kanadzie oraz badacze z iberoamerykańskiego i polskiego ośrodka Cochrane, który działa w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Międzynarodowy zespół przeprowadził serię przeglądów systematycznych dostępnych danych naukowych według rygorystycznej metodologii. Badacze stwierdzili, że zmniejszenie konsumpcji czerwonego mięsa lub przetworzonego mięsa przynosi małe lub nie przynosi żadnych korzyści zdrowotnych. Na podstawie tych danych zespół ekspertów z 7 krajów wydał zalecenie, że większość osób może kontynuować spożycie mięsa czerwonego i przetworzonego na dotychczasowym poziomie. Ze względu na to, że dostępne dane naukowe, na podstawie których opracowano zalecenie, charakteryzuje niska pewność, siła zalecenia według klasyfikacji GRADE jest słaba.

Autorzy właśnie opublikowanych artykułów przeprowadzili cztery równoległe przeglądy systematyczne, które obejmowały badania z randomizacją i badania obserwacyjne, w których oceniano możliwy wpływ spożycia czerwonego mięsa i przetworzonego mięsa na ryzyko chorób kardiometabolicznych i nowotworów. Na podstawie 12 badań z randomizacją obejmujących około 54 000 osób, badacze nie stwierdzili statystycznie istotnego ani znaczącego związku między spożyciem mięsa a ryzykiem chorób serca, cukrzycy lub nowotworu. Na podstawie 3 przeglądów systematycznych badań kohortowych, w których obserwowano miliony uczestników, naukowcy stwierdzili bardzo małe zmniejszenie ryzyka w/w chorób u osób, które spożywały o 3 porcje mniej czerwonego lub przetworzonego mięsa na tydzień, a zależność ta była bardzo niepewna.

Piąty przegląd systematyczny dotyczył wartości i preferencji ludzi dotyczących spożycia mięsa. Badacze zaraportowali, że ludzie spożywali mięso ze względu na walory smakowe lub postrzegali jako zdrowe i niechętnie zmieniliby swoje nawyki.

We właśnie opublikowanych zaleceniach autorzy nie brali pod uwagę etycznych ani środowiskowych powodów powstrzymywania się od spożywania mięsa. Choć są to istotne czynniki, nie mają one wpływu na zdrowie jednostek.

Badacze wykorzystali proces opracowywania wytycznych dotyczących żywienia NutriRECS. Obejmuje on metodologię tworzenia rygorystycznie przeprowadzonych przeglądów systematycznych oraz metodologię GRADE do oceny pewności, co do oszacowania każdego z raportowanych wyników, a także transparentny proces formułowania zaleceń dietetycznych na podstawie zebranych danych naukowych. Zdaniem autorów takie podejście jest ważne, ponieważ proces opracowania zaleceń żywieniowych wymaga ścisłego rozważenia pewności odnośnie danych naukowych, wielkości potencjalnych szkód i korzyści zdrowotnych oraz wyraźnego uwzględnienia wartości i preferencji ludzi. Większość dostępnych zaleceń żywieniowych opiera się na niewiarygodnych badaniach obserwacyjnych.


Linki do artykułów udostępnionych na stronie czasopisma:

https://annals.org/aim/fullarticle/2752328/unprocessed-red-meat-processed-meat-consumption-dietary-guideline-recommendations-from

https://annals.org/aim/fullarticle/2752326/effect-lower-versus-higher-red-meat-intake-cardiometabolic-cancer-outcomes

https://annals.org/aim/fullarticle/2752323/health-related-values-preferences-regarding-meat-consumption-mixed-methods-systematic

https://annals.org/aim/fullarticle/2752327/patterns-red-processed-meat-consumption-risk-cardiometabolic-cancer-outcomes-systematic

https://annals.org/aim/fullarticle/2752320/red-processed-meat-consumption-risk-all-cause-mortality-cardiometabolic-outcomes

https://annals.org/aim/fullarticle/2752321/reduction-red-processed-meat-intake-cancer-mortality-incidence-systematic-review


*Mięso czerwone obejmuje takie rodzaje mięs jak: wołowina, cielęcina, wieprzowina, jagnięcina, baranina, konina i kozina, z wyłączeniem drobiu, ryb i owoców morza, które nie zostały poddane procesom opisanym poniżej dla mięsa przetworzonego

Mięso przetworzone obejmuje mięso konserwowane przez wędzenie, peklowanie lub solenie, lub przez dodanie konserwantów, np. parówki, kiełbasa, boczek, wędliny.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-08 09:21:19
Komentarze
Polityka Prywatności