Czy wykorzystanie wodorostów jest sposobem na produkcję zrównoważonego biopaliwa?

W przeprowadzonym niedawno teście biopaliw samochód zasilany paliwem na bazie wodorostów osiągnął prędkość 80 km/h.

Biopaliwa, produkowane z materii organicznej lub odpadów, odgrywają ważną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych i są jednym z największych wykorzystywanych obecnie źródeł energii odnawialnej. Większość europejskich celów w zakresie odnawialnego transportu jest realizowana dzięki wykorzystaniu biopaliw lądowych. Jednak wiele surowców, takich jak kukurydza czy lucerna, które wykorzystywane są do produkcji tego typu biopaliw, nie jest zrównoważonych ani ekonomicznie, ani środowiskowo. W porównaniu z paliwami kopalnymi zapewniają one bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszają zanieczyszczenie powietrza. Jednak faktem jest, że poprzez zmianę użytkowania gruntów prowadzą one do intensywniejszego wykorzystania zasobów, zmniejszenia różnorodności biologicznej i jeszcze wyższych emisji gazów cieplarnianych.

W związku z tym od wielu lat naukowcy szukają alternatyw dla paliw kopalnych w oceanach. Jedną z nich są makroalgi, bardziej znane jako wodorosty. Chociaż naukowcom udało się poznać potencjał wodorostów jako zrównoważonego źródła biopaliw, zwiększenie produkcji do poziomu przemysłowego i jednoczesne utrzymanie równowagi środowiskowej okazało się trudne.

Mając to na uwadze, naukowcy pracujący w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu MacroFuels starają się udowodnić, że wodorosty można wytwarzać w sposób zrównoważony i wykorzystywać jako źródło biopaliw. Po latach badań zespół projektowy opracował paliwo na bazie wodorostów, które zostało niedawno przetestowane w prawdziwym testowym silniku samochodowym. Samochód napędzany tym biopaliwem osiągnął prędkość 80 km/h.

„Chcieliśmy sprawdzić, czy paliwo z wodorostów działa w taki sam sposób jak zwykłe paliwo i jaki ma wpływ na silnik”, stwierdził jeden z badaczy, dr Jaap van Hal, w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej dziennika „Dutch News”. „Oznacza to, że paliwo z wodorostów może być w przyszłości wykorzystywane w samochodach osobowych, ale jest również interesującą alternatywą dla lotnictwa i żeglugi”.

Dlaczego wodorosty są tak obiecujące?

Uprawa wodorostów ma wiele zalet. Na przykład wodorosty nie potrzebują świeżej wody, gruntów ornych ani nawozów, aby rosnąć. Ma to szereg korzyści dla środowiska, takich jak wyeliminowanie emisji powstałych w wyniku nawadniania upraw i wylesiania oraz ograniczenie zapotrzebowania na zasoby ziemi. Uprawa wodorostów może również pomóc w walce z problemem zanieczyszczenia związkami biogennymi, gdzie nadmiar składników odżywczych z nawozów stosowanych w rolnictwie przedostaje się do mórz i oceanów.

Postęp osiągnięty przez autorów projektu MacroFuels (Developing the next generation Macro-Algae based biofuels for transportation via advanced bio-refinery processes) kładzie podwaliny pod zrównoważone wykorzystanie biopaliw w transporcie. Zaawansowane technologie stosowane w produkcji biopaliw, takie jak ta, będą także oferować nowe możliwości zatrudnienia w całym łańcuchu wartości. Zespół projektowy uważa, że osiągnięcie unijnego celu polegającego na pozyskiwaniu co najmniej 2,5 % energii w transporcie z zaawansowanych biopaliw, co odpowiada 5 000 km2 powierzchni uprawianych wodorostów, stworzy około 15 000 miejsc pracy.

Więcej informacji:

strona internetowa projektu MacroFuels


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02 14:18:46
Komentarze
Polityka Prywatności