Śladem ślimaka – wsparcie nowicjuszy w sektorze rolnym

Zwycięzcą irlandzkiego konkursu NEWBIE Farm Entrant Competition w 2019 roku został rolnik z Galway, który urozmaicił swoją działalność i założył hodowlę ślimaków.

Rozpoczynanie nowej działalności od podstaw lub przejmowanie już istniejącej może stanowić pewne wyzwanie. Przed aspirującymi rolnikami, którzy chcą założyć zrównoważone gospodarstwa rolne, staje kilka zniechęcających barier, takich jak dostęp do ziemi, kapitału, siły roboczej, informacji i rynków.

Celem projektu NEWBIE finansowanego przez Unię Europejską jest rozwiązanie tych problemów przez usprawnienie rozwoju i rozpowszechnianie nowych modeli biznesowych oraz wsparcie nowicjuszy i doświadczonych rolników, którzy chcieliby urozmaicić swoją działalność rolniczą. NEWBIE skupia się na zapewnianiu praktycznych porad i wsparciu tych, którzy rozpoczynają nową działalność rolniczą. Mogą to być zarówno nowe podmioty (każdy zaczynający nową działalność rolniczą), osoby przejmujące gospodarstwa, jak i aktywni rolnicy. Ze strony projektu wiemy, że: „głównym celem sieci NEWBIE jest zwiększenie innowacyjności, przedsiębiorczości i dynamiki europejskiego sektora rolnictwa”.

W sieci przeprowadzany jest konkurs na nowicjusza roku NEWBIE, w ramach którego nagradzane są najlepsze nowe podmioty lub doświadczeni rolnicy, którzy w ostatnich latach urozmaicili swoją działalność. Steven Ryan z Tuam w hrabstwie Galway w Irlandii został zwycięzcą konkursu w 2019 roku. W komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej projektu można przeczytać: „Steven urozmaicił swoją działalność w 2014 roku, rozpoczynając hodowlę ślimaków oprócz rodzinnej hodowli bydła i owiec”. „Obecnie uzyskuję z hodowli 4 000 kg ślimaków rocznie na rynek eksportowy”.

Ryan, cytowany w tym samym komunikacie prasowym, mówi: „Zaczęliśmy pracę w oparciu o informacje z Google’a i YouTube’a, a następnie na drodze prób i błędów opracowaliśmy system, który sprawdza się w klimacie Irlandii”. W trakcie pracy ze ślimakami udało się przezwyciężyć kilka wyzwań, które stają przed nowymi podmiotami, a mianowicie „dostęp do informacji, dostęp do ziemi, dostęp do finansowania i dostęp do rynków”, które wyjaśniono w komunikacie prasowym. „Największym problemem na starcie był dostęp do informacji, a do rozpoczęcia działalności musieliśmy zebrać ich wiele. Całe przetwórstwo odbywa się poza Irlandią, zatem aby uzyskać najlepszą cenę, konieczne było określenie i nawiązanie kontaktów z firmami przetwórczymi z całej Europy”. Ze strony internetowej projektu można dowiedzieć się, że w ramach projektu NEWBIE przyznawane są nagrody dla nowych podmiotów w ośmiu europejskich krajach.

Platforma dla wszystkich

Projekt NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture) trwa do końca 2021 roku. Oferuje on platformę, za pośrednictwem której nowe podmioty, osoby przejmujące gospodarstwa, doradcy, badacze, działacze regionalni i krajowi oraz istotni interesariusze z sieci krajowych mają możliwość spotkania się, oceny oraz wymiany najnowocześniejszych koncepcji biznesowych i modeli wejścia nowicjuszy na rynek rolny. Na stronie internetowej projektu czytamy: „Nowe modele wejścia na rynek definiujemy jako podejścia, metody lub instrumenty, które mogą pomóc w przezwyciężeniu barier stojących przed nowymi podmiotami, jeśli chodzi o dostęp do zasobów z branży rolnej. Mogą to być na przykład nowe formy współpracy rolnej między właścicielami ziemskimi a nowymi przedsiębiorcami, takie jak partnerstwo pomiędzy nowicjuszem a doświadczonym podmiotem, kontraktacja, rolnictwo współdzielone lub dostęp do gruntów przy wsparciu instytucji inkubatorowych”.

Więcej informacji:

strona projektu NEWBIE


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02 14:18:46
Komentarze
Polityka Prywatności