Owce, które będą odporne na warunki pogodowe? Jak zwiększyć wytrzymałość zwierząt na zmianę klimatu

Naukowcy zgodnie twierdzą, że dobór hodowlany może poprawić reakcje owiec i kóz na zmienne warunki pogodowe wywołane zmianą klimatu.

Jej negatywne skutki są coraz dotkliwiej odczuwane na całym świecie, a zmienność pogody stanowi poważne zagrożenie zarówno dla uprawy roślin, jak i hodowli zwierząt. W odpowiedzi na te wyzwania finansowany z funduszy UE projekt iSAGE opracowuje strategie pozwalające zwiększyć odporność zwierząt i ich zdolność do przystosowywania się.

Zespół naukowców, wspierany głównie przez projekt iSAGE, badał różne metody hodowli owiec i kóz, aby opracować rozwiązania, które pozwolą sprostać wyzwaniom stawianym przez zmianę klimatu. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie „BMC Genetics”. Naukowcy analizowali statystyki dotyczące użytkowości zwierząt takie jak dzienna wydajność mleczna, biorąc pod uwagę także warunki pogodowe, m.in. średnią dobową temperaturę czy wilgotność powietrza. Dostrzegli oni znaczące różnice pomiędzy reakcjami poszczególnych zwierząt na zmienne warunki pogodowe. „Poszczególne zwierzęta różniły się pod względem wskaźnika temperatury i wilgotności (THI) oraz reakcji na zmieniającą się temperaturę powietrza”.

W komunikacie prasowym opublikowanym na stronie partnera projektu, Scotland’s Rural College (SRUC), podano: „Ze względu na fakt, że większość zaobserwowanych różnic ma podłoże genetyczne i dziedziczne, naukowcy doszli do wniosku, że dobór hodowlany może zwiększyć odporność zwierząt na zmiany pogody”. W artykule zwrócono uwagę na dziedziczone zróżnicowanie „wśród kóz mlecznych dotyczące wpływu zmiennych warunków pogodowych na ich wydajność mleczną”. Dalej czytamy: „Wyniki badania mogą stanowić istotne źródło informacji dla przyszłych programów hodowlanych, których celem będzie zapewnienie wydajności produkcji podczas zmieniających się warunków klimatycznych”.

Mechanizmy genetyczne a odporność

Współautor badania prof. Georgios Banos, cytowany w komunikacie prasowym na stronie SRUC, wyjaśnia: „Zbadaliśmy mechanizmy genetyczne odpowiadające za odporność zwierząt na warunki pogodowe, pozwalające im utrzymać produkcyjność pomimo zmieniającej się pogody. Umożliwi nam to dalszy dobór hodowlany w celu zwiększenia produkcji i poprawy zdrowia zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego poziomu użytkowości podczas zmian zewnętrznych warunków środowiskowych”.

Celem aktualnie realizowanego projektu iSAGE (Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe) jest zwiększenie zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i odporności europejskiego sektora hodowli owiec i kóz. W ramach projektu rolnicy, spółdzielnie, firmy i naukowcy połączyli siły, aby wspólnie znaleźć rozwiązania dla problemów społeczno-ekonomicznych, demograficznych i ekologicznych, a także opracować strategie pozwalające sprostać wyzwaniom rynku. Badania realizowane w ramach współpracy obejmowały także zagadnienia związane z genetyką zwierząt i zmianą klimatu.

W ramach projektu iSAGE, którego zakończenie zaplanowano na początek 2020 roku, ocenie poddano zrównoważony rozwój gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec i kóz w całej Europie. Przeprowadzono także badania jakościowe i ilościowe wśród gospodarstw tego typu w Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, skupiając się na przyszłej wydajności sektora hodowli małych przeżuwaczy. Biuletyn projektu podsumowuje najważniejsze wyniki badań: „Rolnicy zajmujący się hodowlą małych przeżuwaczy, którzy wzięli udział w ankiecie, byli pewni, że z upływem wzrośnie wydajność oraz zrównoważony rozwój ich gospodarstw. Zdają się jednak przykładać niewielką wagę do czynników, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju, takich jak inwestycje czy innowacje”.

Partnerzy projektu iSAGE mają nadzieję, że ich podejście i wyniki badań, które zostaną udostępnione innym sektorom przemysłu hodowlanego w UE, znajdą zastosowanie w całej Europie.

Więcej informacji:

strona projektu iSAGE


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02 14:18:46
Komentarze
Polityka Prywatności