Matematyka i statystyka

W tym ostatnim wydaniu serii „Wyznaczanie trendów w nauce” w 2016 r. (kiedy będziecie to czytać, autor będzie już cieszyć się świętami w domowych pieleszach), przedstawiamy trzy związane ze świętami Bożego Narodzenia relacje, które w tym świątecznym okresie trafiły na czołówki doniesień w mediach.
Finansowani ze środków unijnych matematycy opracowali w ramach projektu HDSPCONTR szereg algorytmów i modeli matematycznych, które są w stanie przewidzieć zachowanie dużych grup i na nie oddziaływać.
Nowa teoria dotycząca tego, jak mózg przyswaja matematykę na poziomie podstawowym może zmienić podejścia do identyfikowania uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki i do nauczania tego przedmiotu.
Holonomia sprawdza się jako skuteczne narzędzie w badaniu ruchu nieswobodnego, w którym obiekt ma poruszać się w większej liczbie wymiarów, niż jest to dozwolone. Matematycy korzystający ze wsparcia środków unijnych rozszerzyli zastosowanie holonomii z foliacji regularnych na foliacje singularne.
Grupy częściowo przemienne wywodzą się z wielu gałęzi matematyki i informatyki. Matematycy finansowani ze środków UE sklasyfikowali grupy pod względem ich zanurzalności, starając się lepiej zrozumieć leżącą u ich podstaw teorię.
Europejski kryzys zadłużeniowy pokazał, że konieczne jest zintensyfikowanie działań w zakresie monitorowania sytuacji gospodarczej i prognozowania trendów rynkowych. W ramach unijnej inicjatywy opracowano narzędzia pomagające w identyfikacji, prognozowaniu i regulacji europejskich rynków finansowych i gospodarek.
Naukowcy z UE usprawnili metody szacowania kluczowych parametrów wpływających na działanie oprogramowania wbudowanego. Nowe metody wykorzystują bardzo dokładną zautomatyzowaną analizę kodu maszynowego.
W ramach jednej z inicjatyw finansowanych przez UE zajęto się promowaniem szerszego stosowania metod uczenia się poprzez dociekanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wykorzystując podejście popularyzatorskie angażujące wiele stron. Nadrzędnym celem jest powiązanie uczenia się przedmiotów przyrodniczych poprzez dociekanie ze światem pracy, aby pokazywać uczniom praktyczne zastosowania nabywanej wiedzy i pobudzać zainteresowanie karierą w dziedzinach związanych z matematyką, naukami przyrodniczymi i techniką.
Bilans banku opisuje w skróconej formie jego działalność i kondycję finansową, jednak szczegóły takie jak aktywa i pasywa są w dużej mierze ignorowane przez badaczy zajmujących się makroekonomią i finansami. Naukowcy z UE badają bilanse, aby poznać ich wpływ na branżę finansową oraz gospodarkę.
Problemy dotyczące optymalizacji pojawiają się w wielu różnych dyscyplinach matematycznych. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE zajęli się problemami optymalizacyjnymi dotyczącymi niewypukłych funkcji wartości własnej, które pojawiają się zarówno w teorii, jak i w praktyce, szczególnie w zagadnieniach inżynierskich.
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura