Portal umożliwia najważniejszym graczom na rynku wymianę i odkrywanie innowacji w zakresie klimatu

Ważne pomysły dotyczące adaptacji do zmian klimatu nie trafiają na rynek? Nowy portal wypełnia lukę między innowatorami a użytkownikami końcowymi produktów i usług, które zmniejszają zagrożenia związane z klimatem.

Konsekwencje zmian klimatycznych są odczuwalne w całej Europie, a to oznacza coraz pilniejszą konieczność znalezienia odpowiednich rozwiązań. Naukowcy mają wiele znakomitych pomysłów na zmniejszenie zagrożeń związanych z powodziami, suszami czy ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Niestety, ponieważ mają ograniczoną wiedzę na temat potrzeb użytkowników końcowych, wiele koncepcji nigdy nie przekłada się na faktyczne produkty. Jak można wypełnić lukę pomiędzy innowatorami oferującymi nowe produkty i usługi a użytkownikami końcowymi, którzy potrzebują nowych rozwiązań?

Odpowiedź przychodzi od międzynarodowej sieci 24 partnerów z 14 krajów. BRIGAID, finansowany przez UE projekt, którego częścią jest sieć, dostarcza innowatorom wytycznych i narzędzi umożliwiających zwiększenie technicznej, społecznej i rynkowej gotowości ich innowacji. Jednocześnie umożliwia kontakty z użytkownikami końcowymi, angażując ich w identyfikację i testowanie obiecujących innowacji. Tworząc lokalne społeczności innowacji, BRIGAID pozwala różnym użytkownikom końcowym na dzielenie się doświadczeniami i łączenie z innowatorami w celu wymiany wiedzy.

Portal odniesienia UE, na którym spotykają się użytkownicy końcowi i innowatorzy

Częścią działań BRIGAID jest stworzenie Climate Innovation Window, portalu referencyjnego poświęconego innowacjom w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Umożliwia on użytkownikom przeglądanie bazy danych innowacji według rodzaju zagrożenia lub tematu w oparciu o powiązany sektor lub koncepcję. Kliknięcie konkretnego zagrożenia lub tematu prowadzi do jego krótkiego opisu, po którym następuje prezentacja innowacji należących do tej kategorii. Dostępne zagrożenia to podtopienia terenów przybrzeżnych, powodzie rzeczne, susze, fale upałów, obfite opady deszczu, burze, pożary i zagrożenia wieloczynnikowe. Powiązane tematy, z którymi związane są poszczególne innowacje, to rolnictwo, katastrofy i technologie informacyjno-komunikacyjne, energia, lasy, rozwiązania oparte na przyrodzie, rzeki, obszary miejskie, dostępność wody, jakość wody oraz bezpieczeństwo wodne.

Każdej innowacji poświęcona jest cała strona. Można na niej znaleźć nazwę innowacji oraz reprezentatywną ilustrację lub wykres wraz z krótkim opisem innowacji i problemu, który ma być rozwiązany. Zainteresowane strony mogą zarejestrować się w serwisie, aby uzyskać więcej informacji na temat innowacji i skontaktować się z innowatorem. Podane są również informacje o tym, jak działa innowacja i jaki jest jej aktualny poziom gotowości technicznej (TRL).

Zwiększenie gotowości technicznej innowacji

Gotowość techniczna odnosi się do tego, jak efektywnie działa innowacja i jak skutecznie ogranicza zagrożenia związane z klimatem. TRL jest zatem wykorzystywana do oceny dojrzałości innowacji. Skala składa się z dziewięciu poziomów, a każdy poziom odzwierciedla postęp w rozwoju innowacji, od początkowego pomysłu (poziom 1) do pełnego wprowadzenia produktu na rynek (poziom 9). Zespół projektu stawia sobie za cel pomaganie innowatorom w opracowywaniu planów testów, które zwiększają TRL innowacji i jej potencjał w zakresie wprowadzenia na rynek.

Projekt BRIGAID (BRIdges the GAp for Innovations in Disaster resilience) zapewnia integralne wsparcie dla innowacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu, koncentrując się na katastrofach spowodowanych zmianami klimatu, takich jak powodzie, susze i ekstremalne zjawiska pogodowe. Wypełnia on lukę między innowatorami a użytkownikami końcowymi, wzmacniając innowacje pod względem technicznym oraz czyniąc je bardziej akceptowalnymi społecznie i atrakcyjniejszymi dla inwestorów.

Więcej informacji:
strona projektu BRIGAID

data ostatniej modyfikacji: 2018-05-19 17:15:05
Komentarze


Polityka Prywatności