Nauki fizyczne i o środowisku

Source
Naukowcy przeprowadzili pomiary próbek cynku w warunkach panujących w wodach głębokich. Opracowana przez nich metoda mogłaby przydać się w zrównoważonym wydobyciu surowców z dna morskiego.
W ramach unijnego projektu inteligentne miasto Trikala otrzyma 10 nowych lekkich pojazdów elektrycznych, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli się przekonać, jakie korzyści wynikają z używania trzy i czterokołowych pojazdów elektrycznych w obszarach miejskich.
Nowe badanie dowodzi, że do powstania Anglii, Szkocji i Walii doszło na skutek zderzenia trzech, a nie dwóch, kontynentalnych skorup.
Naukowcy nakreślili plan wykrywania i raportowania zmian w różnorodności biologicznej na świecie. Monitorowanie cech gatunkowych pozwoli na ulepszenie i poprawę zarządzania zasobami naturalnymi.
Naukowcy opracowali zrównoważony system oczyszczania ścieków z odpadów rolniczych i przemysłowych.
Naukowcy odkryli, że konstrukcje położone na Morzu Północnym mogą odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu integralności populacji koralowców i zwiększeniu ich odporności.
Unijna inicjatywa ułatwi produkcję, magazynowanie i dostawy wodoru dla szerokiego grona użytkowników końcowych. Pomoże to włączyć zieloną energię do systemu energetycznego w elastyczny sposób.
Naukowcy skonstruowali wyjątkową turbinę wiatrową, która może zostać zmontowana na lądzie,, a następnie odholowana do punktu docelowego na morzu.
Dzięki realizacji dwóch inicjatyw wspieranych przez UE kurze pióra oraz wytłoki z winogron wykorzystywane są do produkcji materiałów przyjaznych dla środowiska.
Co łączy filtry do mikroplastiku, nawozy i paszę dla ryb? Wszystkie mogą być wytwarzane z meduz! Przynajmniej tego postanowił dowieść pewien zespół naukowców, którzy badali możliwości zmniejszenia ilości odpadów plastikowych w oceanach.
Naukowcy opracowują autonomiczny system monitorowania zasobów rybnych w wodach przybrzeżnych i głębokich. Opracowana przez nich technologia mogłaby przyczynić się do poprawy ochrony środowiska morskiego.
Nowa interaktywna platforma internetowa pomaga podnosić świadomość na temat innowacji w sektorze biogospodarki.
W pierwszym roku testów, najpotężniejsza na świecie turbina pływowa wygenerowała 3 GWh energii elektrycznej.
Uczestnicy unijnej inicjatywy wykorzystują dane z zakresu nauk klimatycznych, hydrologii i ekonomii, aby pomóc decydentom w zwiększeniu odporności i zdolności adaptacyjnych.
Konsumenci oczekują, że wysokiej jakości organiczne produkty jagodowe będą dostępne w większych ilościach. Międzynarodowy zespół naukowców postanowił odpowiedzieć na ich potrzeby.
Uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy są gotowi do przetestowania pierwszego ze swoich dwóch innowacyjnych urządzeń turbinowych. To przybliża projekt do komercjalizacji turbin hydrokinetycznych, które będą niezawodnym rozwiązaniem w zakresie bezemisyjnego wytwarzania energii z rzek i ich ujść.
Innowacyjny moduł detekcji mikroorganizmów pomoże sieciom dystrybucji wody przyspieszyć proces pomiaru zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Przełoży się to na znaczne oszczędności dzięki pozyskiwaniu krytycznych danych w czasie rzeczywistym.
Nowo opracowany system pozwala znacząco obniżyć ilość energii zużywanej do ogrzewania i schładzania wnętrza samochodu.
W ramach pewnej unijnej inicjatywy pojazdy elektryczne napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi zostaną wdrożone w trzech stolicach europejskich jako samochody prywatne i policyjne oraz taksówki. Przyśpieszy to ich komercjalizację oraz pomoże w budowie systemu bezemisyjnego transportu.
Naukowcy budują największą na świecie elektrownię wodorową, aby austriacki przemysł stalowy mógł działać wyłącznie w oparciu o czystą energię.
Naukowcy poczynili ogromne postępy w procesie projektowania podstawowych komponentów pojazdów wyposażonych w wodorowe ogniwa paliwowe. Dzięki poprawie ich parametrów możliwe będzie obniżenie kosztów produkcji i stworzenie w przyszłości czystej branży motoryzacyjnej.
Nowe narzędzie wspiera wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów UE w zakresie różnorodności biologicznej. Uruchomiona niedawno platforma informacyjna umożliwia naukowcom wymianę danych na temat ekosystemów słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich.
Badacze odkryli nowatorski sposób diagnozowania pacjentów z gorączką i postępowania w ich przypadku. Jaki? Nowe biomarkery, które potrafią odróżnić infekcję bakteryjną od infekcji wirusowej.
Skoordynowany rozwój infrastruktury elektroenergetycznej łączącej morskie farmy wiatrowe z lądem przyniesie istotne korzyści finansowe i środowiskowe.
W ramach pewnej unijnej inicjatywy uruchomiono online interaktywny zestaw danych o inicjatywach na rzecz zrównoważonej energii w całej Europie. Ta baza danych może pomóc podmiotom kształtującym politykę w obniżeniu emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji gospodarki.
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności