W jaki sposób producenci ryb mogą poradzić sobie ze zmianami klimatu?

Naukowcy badają wpływ zmian klimatu na akwakulturę. Dzięki temu hodowcy będą mogli łatwiej zdecydować, jakie gatunki ryb i gdzie mają hodować.

W ciągu ostatnich 50 lat światowe spożycie ryb i skorupiaków zwiększyło się ponad dwukrotnie i oczekuje się, że nadal będzie rosnąć, jak czytamy w sprawozdaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Według danych Komisji Europejskiej Europa jest jednym z pięciu największych producentów ryb na świecie, którego udział w światowej produkcji w sektorze rybołówstwa i akwakultury wynosi około 3,2%. W UE 80% produkcji pochodzi z rybołówstwa, a 20% z akwakultury (hodowli ryb).

Zmiany klimatu przyczyniają się do szybkiego ocieplenia Ziemi, zmiany składu i produktywności sektora oraz mają wpływ na łowiska i siedliska. W jaki sposób naukowcy i sektor akwakultury mogą zrozumieć skutki takich zmian i przygotować się na nie? Odpowiedzi poszukuje zespół naukowców w ramach finansowanego przez UE projektu CERES. W projekcie CERES – nazwanym tak na cześć rzymskiej bogini rolnictwa – bada się, w jaki sposób zmiany klimatu wpłyną na najważniejsze europejskie zasoby ryb i skorupiaków oraz na zależną od nich działalność gospodarczą.

„Niebieski wzrost” w akwakulturze i rybołówstwie

Streszczając założenia projektu CERES w serwisie CORDIS, zespół badawczy koordynowany przez Uniwersytet w Hamburgu wyjaśnia, że stworzy krótko-, średnio- i długoterminowe narzędzia prognostyczne przeznaczone zarówno dla sektora rybołówstwa, jak i dla decydentów politycznych, aby „skuteczniej wspierać niebieski wzrost akwakultury i rybołówstwa w różnych regionach”. Uczestnicy inicjatywy CERES przeanalizują również działania na poziomie rynku, stanowiące odpowiedź na zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany dotyczące dostępności towarów w wyniku zmian klimatu. „Niebieski wzrost” jest długoterminową inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w całym sektorze morskim.

Jak wyjaśniono na stronie projektu CERES, zwiększy on skalę fizjologicznych i ekologicznych reakcji gatunków docelowych w celu oszacowania przyszłych zmian dotyczących wydajności zasobów ryb i skorupiaków przy użyciu modeli biologicznych. Według informacji podanych na stronie internetowej uczestnicy CERES przedstawili niedawno pięćdziesięcioletnie prognozy dotyczące temperatury oceanów i biogeochemii w północno-wschodniej części Atlantyku i w regionach Morza Śródziemnego. Koordynator tłumaczy: „Te i inne prognozy »fizyczne« (dla Morza Bałtyckiego, Morza Barentsa i Morza Norweskiego, jak również dla siedlisk słodkowodnych) zostaną wykorzystane w modelach biologicznych w celu oszacowania przyszłych, spowodowanych przez klimat zmian wydajności produkcji ryb i skorupiaków w całej Europie”.

Naukowcy mówią, że w oparciu o przyszłe scenariusze społeczno-ekonomiczne CERES umożliwi oszacowanie skutków dla sektora rybołówstwa morskiego i śródlądowego oraz sektora akwakultury. Zespół ma nadzieję, że uda mu się stworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb branży, aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować potencjalne korzyści płynące ze zmian klimatu. Zidentyfikowane zostaną również wyzwania, w przypadku których obecne struktury zarządzania mogą utrudnić przyszłe dostosowanie takich rozwiązań. Realizowany obecnie projekt CERES (Climate change and European aquatic RESources) obejmuje regiony od oceanów na dużych szerokościach geograficznych aż po śródziemnomorskie i europejskie wody śródlądowe.

Więcej informacji:
strona projektu CERES

data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24 17:15:01
Komentarze


Polityka Prywatności