Wkrótce wodowanie: ekologiczny prom elektryczny

Nowatorski, w pełni zelektryfikowany prom samochodowy i pasażerski przyczyni się do zmniejszenia emisji z transportu morskiego. Pozwoli też pokonać ograniczenia dotyczące odległości dzięki ukierunkowaniu na połączenia średniego zasięgu.

Statki wycieczkowe, promy, tankowce i frachtowce są znaczącym źródłem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji Morskiej międzynarodowy sektor żeglugi emituje obecnie około 1000 mln ton CO2 rocznie. Stanowi to około 2,5% światowych emisji gazów cieplarnianych.

Aby zmniejszyć zależność od oleju napędowego i ciężkiego oleju, stosowanych jako paliwo w większości takich statków, stocznie w coraz większym stopniu skupiają się na opracowywaniu hybrydowych i elektrycznych jednostek pływających. Tutaj wkracza finansowany przez UE projekt E-ferry, w ramach którego wkrótce zostanie uruchomiony w 100% elektryczny, bezemisyjny, średniej wielkości prom przeznaczony dla pasażerów oraz samochodów osobowych, ciężarowych i towarowych. Statek będzie pokonywał większe odległości, niż było to dotąd możliwe.

Jak czytamy na stronie internetowej projektu E-ferry, nowy prom wykracza poza obecne ograniczenia podobnych rozwiązań ukierunkowanych na połączenia średniego zasięgu i prawdopodobnie posiada największy akumulator, jaki kiedykolwiek został zainstalowany na statku. „Szczytowa moc ładowania akumulatora E-ferry i jego przyłącza do ładowania na brzegu będzie wynosić nawet 4 MW”.

Krótsza podróż

Łódź opracowana w projekcie E-ferry będzie w stanie pokonać dystans ponad 20 mil morskich na jednym ładowaniu. Dla porównania, jak czytamy w raporcie okresowym w serwisie CORDIS, współczesne promy elektryczne, takie jak norweski Amper, mają zasięg zaledwie 3 mil morskich.

Autorzy raportu tłumaczą również, że E-ferry ograniczy roczne emisje CO2 na wyspie Ærø o około 2000 ton. „Ponadto w porównaniu z konwencjonalnymi promami spalinowymi, które są obecnie użytkowane na wyspie, wdrożenie E-ferry oznacza niższe koszty działalności dla operatora, ale również skrócenie czasu podróży dla pasażerów”.

E-ferry będzie kursował na trasach Søby–Fynshav (10,7 mil morskich) oraz Søby–Faaborg (9,6 mil morskich) w duńskiej części Morza Bałtyckiego, łączących wyspę Ærø ze stałym lądem.

W tym samym sprawozdaniu zauważono, że społeczno-gospodarcze i środowiskowe znaczenie E-ferry ma sięgać daleko poza wyspę, „ponieważ w Europie (i na świecie) istnieje wiele społeczności, które obecnie obsługiwane są przez konwencjonalne promy kursujące na podobnych dystansach co E-ferry”.

Inicjatywa E-ferry (E-ferry – prototype and full-scale demonstration of next generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles) powstała w celu wdrożenia nowo opracowanej, energooszczędnej koncepcji konstrukcyjnej. Jej założeniem jest również opracowanie analizy i modelu biznesowego oraz przygotowanie koncepcji wprowadzenia na rynek, i to już niedługo po zakończeniu testów.

Jak podano na stronie internetowej E-ferry, celem po zakończeniu projektu jest wprowadzanie do użytku około 10 promów rocznie w Europie „i na świecie oraz osiągnięcie poziomu 10 lub więcej do 2020 r. i 100 lub więcej do 2030 r., co pozwoli ograniczyć emisję CO2 o (w przybliżeniu) 10–30 tys. ton rocznie do 2020 r. i 100–300 tys. ton rocznie do 2030 r.”.

Więcej informacji:
Strona internetowa projektu: strona projektu E-ferry

data ostatniej modyfikacji: 2018-05-26 17:15:01
Komentarze


Polityka Prywatności