Syntezowanie nowych dźwięków

Zasadniczo muzyka komputerowa to każda muzyka tworzona, odtwarzana lub wykonywana przy pomocy komputera. Zazwyczaj terminu tego używa się w odniesieniu do muzyki generowanej w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie w oparciu o wcześniej określony zbiór ograniczeń.

Do generowania muzyki w czasie rzeczywistym często wykorzystuje się technologie, takie jak synteza i przetwarzanie sygnału cyfrowego. Technologie, podłączone do określonych programów komputerowych, tworzą sekwencje pojedynczych dźwięków, określając czas trwania i wysokość nut.

Muzyka komputerowa ma ugruntowaną pozycję we współczesnym świecie muzycznym, zarówno w zakresie nagrywania, miksowania czy komponowania, jak i grania na nowych (wirtualnych) instrumentach. Techniki cyfrowe analizy, syntezy, przekształcania i kodowania dźwięku są teraz powszechnie stosowane w wielu innych dziedzinach, takich jak telekomunikacja, technologie mobilne, firmy czy gry wideo.

W tym kontekście opracowano nową technikę cyfrowej syntezy dźwięku (będącą uogólnieniem syntezy subtraktywnej). Nosi ona nazwę Extended Subtractive Synthesis (ESUS) i pozwala na uzyskanie realistycznego dźwięku dzięki wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii przetwarzania sygnału.

W ramach projektu "Extended subtractive synthesis of audio signals" (ESUS) badano możliwości użycia filtrów o zmiennym czasie oraz trajektorii wysokości dźwięku do uzyskania efektów przejściowych, modulacji i szorstkości. Badacze dokonali generalizacji metody syntezy subtraktywnej pod kątem dźwięku cyfrowego.

Zaproponowano trzy narzędzia do szacowania obwiedni spektralnej, wygładzania percepcyjnego oraz aproksymacji filtra percepcyjnego. Wszystkie te funkcje mogą znaleźć zastosowanie w przetwarzaniu dźwięku (np. kodowanie mowy, wzmocnienie dźwięku i cyfrowe efekty dźwiękowe), a także w innych dziedzinach, takich jak przetwarzanie sygnału lub matematyka.

data ostatniej modyfikacji: 2015-03-03 10:33:57
Komentarze


Polityka Prywatności