Matematyka i statystyka

Naukowcy argumentują, że protokoły leczenia nowotworów mogą potencjalnie skorzystać na modelach opartych na teorii gier. Ich praca mogłaby pomóc onkologom poprawić wyniki leczenia u pacjentów z rakiem dającym przerzuty.
Nowy model matematyczny, uwzględniający „przenikanie” oraz wpływ interakcji między graczami w symulacjach powtarzających się dylematów społecznych, może pomóc skuteczniej analizować dynamikę współpracy w obrębie populacji.
Prawdziwy kot nie może być jednocześnie żywy i martwy, jak stwierdził austriacki fizyk Erwin Schrödinger. Fizyka kwantowa pisze jednak zasady od nowa, co wykazał właśnie zespół finansowanych ze środków UE naukowców.
W tym ostatnim wydaniu serii „Wyznaczanie trendów w nauce” w 2016 r. (kiedy będziecie to czytać, autor będzie już cieszyć się świętami w domowych pieleszach), przedstawiamy trzy związane ze świętami Bożego Narodzenia relacje, które w tym świątecznym okresie trafiły na czołówki doniesień w mediach.
Finansowani ze środków unijnych matematycy opracowali w ramach projektu HDSPCONTR szereg algorytmów i modeli matematycznych, które są w stanie przewidzieć zachowanie dużych grup i na nie oddziaływać.
Nowa teoria dotycząca tego, jak mózg przyswaja matematykę na poziomie podstawowym może zmienić podejścia do identyfikowania uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki i do nauczania tego przedmiotu.
Holonomia sprawdza się jako skuteczne narzędzie w badaniu ruchu nieswobodnego, w którym obiekt ma poruszać się w większej liczbie wymiarów, niż jest to dozwolone. Matematycy korzystający ze wsparcia środków unijnych rozszerzyli zastosowanie holonomii z foliacji regularnych na foliacje singularne.
Grupy częściowo przemienne wywodzą się z wielu gałęzi matematyki i informatyki. Matematycy finansowani ze środków UE sklasyfikowali grupy pod względem ich zanurzalności, starając się lepiej zrozumieć leżącą u ich podstaw teorię.
Europejski kryzys zadłużeniowy pokazał, że konieczne jest zintensyfikowanie działań w zakresie monitorowania sytuacji gospodarczej i prognozowania trendów rynkowych. W ramach unijnej inicjatywy opracowano narzędzia pomagające w identyfikacji, prognozowaniu i regulacji europejskich rynków finansowych i gospodarek.
Naukowcy z UE usprawnili metody szacowania kluczowych parametrów wpływających na działanie oprogramowania wbudowanego. Nowe metody wykorzystują bardzo dokładną zautomatyzowaną analizę kodu maszynowego.
W ramach jednej z inicjatyw finansowanych przez UE zajęto się promowaniem szerszego stosowania metod uczenia się poprzez dociekanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wykorzystując podejście popularyzatorskie angażujące wiele stron. Nadrzędnym celem jest powiązanie uczenia się przedmiotów przyrodniczych poprzez dociekanie ze światem pracy, aby pokazywać uczniom praktyczne zastosowania nabywanej wiedzy i pobudzać zainteresowanie karierą w dziedzinach związanych z matematyką, naukami przyrodniczymi i techniką.
Bilans banku opisuje w skróconej formie jego działalność i kondycję finansową, jednak szczegóły takie jak aktywa i pasywa są w dużej mierze ignorowane przez badaczy zajmujących się makroekonomią i finansami. Naukowcy z UE badają bilanse, aby poznać ich wpływ na branżę finansową oraz gospodarkę.
Problemy dotyczące optymalizacji pojawiają się w wielu różnych dyscyplinach matematycznych. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE zajęli się problemami optymalizacyjnymi dotyczącymi niewypukłych funkcji wartości własnej, które pojawiają się zarówno w teorii, jak i w praktyce, szczególnie w zagadnieniach inżynierskich.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci, obliczeniowa dynamika płynów stała się powszechnie akceptowaną główną metodą oceny aerodynamiki nowych projektów. Zespół badawczy, którego praca jest finansowana ze środków UE, zaproponował nowe podejście w celu znacznego skrócenia czasu przeprowadzania wysoko precyzyjnych symulacji.
Czy liczby naturalne istnieją naprawdę, czy są jedynie wymysłem ludzi? Jeden z europejskich projektów badawczych zajął się wypełnieniem luki między podejściem filozoficznym i kognitywnym poprzez ponowne przeanalizowanie wybranych argumentów i zainicjowanie nowej, wspólnej dyskusji.
Nauka matematyki może być ciekawa, o ile zadbamy o jej odpowiednią formę dopasowaną do osobistych potrzeb. Ucząc się we własnym zakresie możemy dowolnie decydować o tempie nauki, jej zakresie i sposobach pozyskania wiedzy w sposób ciekawy, interesujący i zrozumiały. Źródłem do jakich warto zaglądać jest wiele, głównie w internecie, chociaż wciąż sporą popularnością cieszą się klasyczne biblioteki.
Powiązanie teorii informacji i mechaniki kwantowej stworzyło dziedzinę obliczeń kwantowych. Obecnie naukowcy rozwijają formalizm matematyczny, który daje nadzieję na wdrożenie kwantowych rozwiązań w praktyce.
Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali solidne podstawy teoretyczne dla analizowania ogólnych układów dynamicznych sformułowanych w przestrzeniach metrycznych w celu badania ich rozwiązalności i cech rozwiązań.
Europejska społeczność fizyków statystycznych może poszczyć się długą tradycją międzynarodowej współpracy badawczej. Dotychczas nie prowadzono jednak skoordynowanych działań na rzecz zaangażowania młodych naukowców do zespołów badawczych i pomocy w ich rozwoju zawodowym.
Postęp w technologiach obliczeniowych i wzrost mocy obliczeniowej stale poszerzają zakres zastosowań symulacji, a także zwiększają ich dokładność. Finansowani przez UE naukowcy pracowali nad symulacjami pól elektromagnetycznych, które mogłyby wspomóc proces projektowania i prognozowania wydajności urządzeń zasilających.
W finansowanym przez UE badaniu wygenerowano nowe sformułowania związków przyczynowych w skali kwantowej. Narzędzia teoretyczne znacząco przyczynią się zarówno do fundamentalnego zrozumienia fizyki kwantowej, jak i do opracowania urządzeń kwantowych.
Zasadniczo muzyka komputerowa to każda muzyka tworzona, odtwarzana lub wykonywana przy pomocy komputera. Zazwyczaj terminu tego używa się w odniesieniu do muzyki generowanej w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie w oparciu o wcześniej określony zbiór ograniczeń.
Dzięki dofinansowaniu UE poczyniono istotne postępy w formułowaniu opisów matematycznych prawdopodobieństwa kwantowego — teorii rozszerzającej prawdopodobieństwo klasyczne i mającej ważne zastosowania w fizyce kwantowej i telekomunikacji.
Nie tak wielu z nas może poszczycić się opinią „wirtuoza” w swojej dziedzinie. Podobnie jak niewielu może powiedzieć, że ich praca zyskała status „arcydzieła” pośród nam współczesnych. Taki poklask i wiele innych pochwał spływa na dr. Artura Avilę, francusko-brazylijskiego matematyka, jednego z czołowych ekspertów w teorii układów dynamicznych na świecie.
Matematycy są podobni do historyków pod tym względem, że poświęcają się poszukiwaniu i interpretacji schematów. I podobnie jak oni muszą odpierać krytykę, że niektóre ich teorie przedstawiają niewielką wartość praktyczną. To jałowa dyskusja – twierdzi matematyk dr Francis Brown, uczestnik Międzynarodowego Kongresu Matematyków ICM, odbywającego się tego lata w Seulu (Korea Południowa). W ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dr Brown opracował algorytm o ogromnym znaczeniu dla fizyki cząstek elementarnych. Algorytm ten wykorzystuje liczby, które pierwotnie, ponad 300 lat temu, powstały ze względu na swój walor estetyczny. Czasami ujawnienie znaczenia w matematyce – tak jak w historii – wymaga czasu.
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności