Matematyka i statystyka

Przyszłościowe metody nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych

W ramach jednej z inicjatyw finansowanych przez UE zajęto się promowaniem szerszego stosowania metod uczenia się poprzez dociekanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wykorzystując podejście popularyzatorskie angażujące wiele stron. Nadrzędnym celem jest powiązanie uczenia się przedmiotów przyrodniczych poprzez dociekanie ze światem pracy, aby pokazywać uczniom praktyczne zastosowania nabywanej wiedzy i pobudzać zainteresowanie karierą w dziedzinach związanych z matematyką, naukami przyrodniczymi i techniką.

Zastosowanie uczenia się poprzez dociekanie może wspomagać rozwój umiejętności uczniów na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a tym samym dostarczać młodzieży kwalifikacje zawodowe i zwiększać zainteresowanie matematyką i naukami przyrodniczymi. Z tego względu za cel projektu MASCIL (Mathematics and science for life) przyjęto popularyzowanie metod uczenia się poprzez dociekanie w metodyce codziennego nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Przyjęto innowacyjne podejście łączące uczenie się poprzez dociekanie ze światem pracy zawodowej.

W skład konsorcjum wchodzi 18 zespołów akademickich, a prace wspomaga europejski komitet doradczy złożony między innymi z przedstawicieli kuratoriów oświaty i instytucji odpowiedzialnych za politykę oświatową. W pierwszej fazie projektu utworzono krajowe komitety doradcze w celu osadzenia innowacyjnych rozwiązań w kontekstach lokalnych oraz połączenia implementacji projektu z lokalnymi strukturami i systemami. Dla zapewnienia wymiany wiedzy między poszczególnymi krajowymi komitetami doradczymi każdy komitet deleguje jednego członka do komitetu europejskiego.

Centralną rolę w realizacji celów projektu odgrywa wielopoziomowa strategia upowszechniania angażująca wiele stron, która umożliwia zmniejszanie dystansu między społecznością badaczy metodyki matematyki i nauk przyrodniczych a podmiotami i praktykami lokalnymi. Biuletyn informacyjny projektu MASCIL trafia do ponad 1000 odbiorców w całej Europie, co w połączeniu z dwiema konferencjami międzynarodowymi poświęconymi łączeniu badań, praktyk i polityki pomaga w maksymalizacji wpływu i zasięgu wyników.

Działania projektu są ukierunkowane na nauczycieli, metody nauczania i rozwój zawodowy nauczycieli. Kluczowym obszarem prac projektu są zatem strategie wspomagające masowy rozwój zawodowy nauczycieli poprzez szkolenia i inne działania. Planowanie i realizację działań projektu MASCIL wspomagają oparte na badaniach analizy kontekstów wdrożeniowych i politycznych.

Opracowano artykuły dotyczące różnych kontekstów politycznych na poziomie krajowym, raport obejmujący wiele krajów i międzynarodowe podsumowania programowe. Opublikowano już wstępne wersje zestawów materiałów lekcyjnych łączących uczenie się poprzez dociekanie ze światem pracy zawodowej oraz stworzony na podstawie badań zestaw narzędzi do szkolenia nauczycieli w stosowaniu metod uczenia się poprzez dociekanie w kontekście świata pracy zawodowej. Narzędzia są przeznaczone zarówno dla przyszłych, jak i obecnych nauczycieli, i dostępna jest również ich wersja elektroniczna.

W ramach projektu zorganizowano wpływową konferencję międzynarodową poświęconą metodom masowego szkolenia nauczycieli w zakresie metodyki matematyki i nauk przyrodniczych. Promowane jest również funkcjonowanie sieci kontaktów między europejskimi centrami szkolenia nauczycieli.

Trwające wciąż prace powinny wywrzeć znaczny wpływ na edukację europejską za sprawą efektywnego, systemowego upowszechniania metod uczenia się poprzez dociekanie w kontekście świata pracy zawodowej wśród nauczycieli i innych pedagogów.

data ostatniej modyfikacji: 2016-02-01 09:42:07
KomentarzeINFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności