Matematyka i statystyka

Uniwersalna teoria grup częściowo przemiennych

Grupy częściowo przemienne wywodzą się z wielu gałęzi matematyki i informatyki. Matematycy finansowani ze środków UE sklasyfikowali grupy pod względem ich zanurzalności, starając się lepiej zrozumieć leżącą u ich podstaw teorię.

W przypadku grup częściowo przemiennych, rezultat zastosowania operacji grupowych względem dwóch elementów nie zależy od kolejności, w której zostały zapisane. Te grupy abelowe, znane także jako prostokątne grupy Artina, generalizują arytmetyczne dodawanie liczb całkowitych.

Grupy abelowe są powszechnie badane ze względu na ich prostą definicję, a jednocześnie wewnętrznie bogatą strukturę oraz fakt, że pojawiają się w kilku gałęziach zarówno w matematyce, jak i poza nią. Aby je zbadać, matematycy obmyślili różne pojęcia pozwalające rozłożyć je na mniejsze i bardziej zrozumiałe elementy.

W ramach finansowanego przez UE projektu LIMITGROUPS (Limit groups over partially commutative groups), przyjrzano się, które grupy powstają jako podgrupy grup częściowo przemiennych. Dodatkowo zbadano zjawisko zanurzania się jednej częściowo przemiennej grupy w drugiej.

Dokładniej rzecz ujmując, matematycy zbadali sytuację, w której dwie częściowo przemienne grupy, stanowią uniwersalny równoważnik pod względem zanurzalności. Dzięki tej analizie udało im się zredukować problem logiczny do problemu algebraicznego. Dzięki rezultatom uzyskali nowe narzędzia pozwalające rozwikłać ten problem.

Wykres rozszerzenia, jako narzędzie teoretyczne do określania, kiedy grupa częściowo przemienna jest podgrupą innej, okazał się niewystarczający. Wówczas badacze zaproponowali algorytm, który pozwala zadecydować, czy istnieje zanurzenie dla tego typu wykresów, czy też nie. Zdefiniowano również warunki, w których rozstrzygalny jest problem zanurzalności.

Badanie zanurzalności zaoferowało lepsze zrozumienie geometrii grup częściowo przemiennych. Stworzono nowe połączenie między zanurzalnością a klasyfikacją quasi-izometryczną grup o dużym znaczeniu dla geometrycznej teorii grup.

Prace przeprowadzone w ramach projektu LIMITGROUPS dotyczą różnych przecinających się gałęzi matematyki. Wyniki nie tylko ukazały nieoczekiwane powiązania między różnymi dyscyplinami, ale także otworzyły nowe kierunki badań w każdym z obszarów.

data ostatniej modyfikacji: 2016-04-15 13:48:11
KomentarzeINFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia_WSB_przeglad.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 05
Polityka Prywatności