Matematyka i statystyka

Source

Przyszłość Europy z fizyką statystyczną

Europejska społeczność fizyków statystycznych może poszczyć się długą tradycją międzynarodowej współpracy badawczej. Dotychczas nie prowadzono jednak skoordynowanych działań na rzecz zaangażowania młodych naukowców do zespołów badawczych i pomocy w ich rozwoju zawodowym.

Dzięki wsparciu ze środków UE sieć kształcenia zawodowego (ITN) "Statistical physics approaches to networks across disciplines" (NETADIS) daje młodym naukowcom możliwość badania najnowszych zastosowań fizyki statystycznej w naukach o sieci. Sieć obejmuje dziewięć renomowanych instytutów badawczych oraz czterech partnerów stowarzyszonych z sześciu krajów europejskich.

Dotychczas zrekrutowano 12 stypendystów odbywających studia doktoranckie. Partnerzy projektu NETADIS organizowali regularne warsztaty i szkoły letnie dla tych początkujących badaczy, aby umożliwić im wymianę doświadczeń, wiedzy i pomysłów. Największą imprezą szkoleniową do tej pory była pierwsza szkoła letnia, w której wzięli udział wszyscy początkujący badacze, ale także doświadczeni naukowcy spoza sieci.

W oparciu o multidyscyplinarne podejście projekt NETADIS promuje rozwijanie metod analizy, kontroli i optymalizacji sieci i ich dynamiki. Aspektem wyróżniającym badania prowadzone przez społeczność NETADIS jest identyfikacja wspólnych cech w złożonych sieciach. Głównym celem jest maksymalne zastosowanie metod fizyki statystycznej do modelowania sieci społeczno-gospodarczych oraz neurobiologicznych i społecznych.

Wyniki prac prowadzonych w ramach NETADIS opisano w dwóch pracach naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach branżowych. Ponadto wyniki badań omawiane na pierwszej szkole letniej udostępniono na stronie VideoLectures.NET, będącej ogólnodostępnym zbiorem wykładów w formie wideo.

Innowacyjne koncepcje opracowane przez społeczność NETADIS zostały już uwzględnione w białej księdze określającej priorytety dla badań "big data" w różnych dziedzinach, od zarządzania i marketingu po badania naukowe.

data ostatniej modyfikacji: 2015-05-07 13:58:16
KomentarzePrzegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 08
Polityka Prywatności