Nauki fizyczne i o środowisku

Bardziej ekologiczny ruch drogowy dzięki zwiększeniu udziału car-sharingu i poprawie jakości dróg

Nierówne nawierzchnie drogowe wymuszają hamowanie i różnicowanie prędkości, co powoduje wzrost emisji, a niski stopień wykorzystania samochodów oznacza dublujące się przejazdy. Unijny projekt łączy dane pochodzące z serwisów wspólnych przejazdów i czujników telefonów w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat jakości dróg, aby zadbać o bardziej ekologiczne podróże drogowe.

Samochody osobowe obsługują 73,7% całego transportu pasażerskiego wewnątrz UE, a średni stopień wykorzystania miejsc wynosi poniżej 2 pasażerów na samochód, zatem niewątpliwie pewne korzyści przyniesie znalezienie sposobu na propagowanie car-sharingu. Istnieją społeczności online mające zwiększać udział car-sharingu, który jest odpowiedzią na jeden z aspektów niepotrzebnych emisji, ale inną przyczyną zanieczyszczenia jest także zła jakość nawierzchni niektórych dróg.

Opóźniona konserwacja obniża bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwiększa koszty interwencji kierowców, koszty eksploatacji pojazdów i emisje. Prof. Alessandro Bogliolo z Uniwersytetu Urbino we Włoszech, który jest koordynatorem finansowanego ze środków UE projektu CROWDS4ROADS, wyjaśnia, że im gładsza nawierzchnia dróg tym niższy poziom emisji.

Razem lepiej

CROWDS4ROADS łączy społeczność online i system typu crowdsensing (kooperatywnych aplikacji mobilnych), aby zoptymalizować ich oddziaływanie. Jednym z największych na świecie serwisów wspólnych przejazdów, który liczy sobie ponad 10 milionów członków w 14 krajach, jest BlaBlaCar, a SmartRoadSense to system typu crowdsensing, który wykorzystuje przyspieszeniomierze w smartfonach znajdujących się w samochodach do szacowania szorstkości nawierzchni drogi.

Projekt wykracza poza gromadzenie i transmisję danych, gdyż pracuje nad podnoszeniem świadomości pasażerów poprzez włączanie ich w proces zbierania danych. Zespół jest przekonany, że poprzez zaangażowanie kierowców i pasażerów w monitorowanie dróg oraz zachęcanie ich do korzystania z car-poolingu, mogą oni wywrzeć ogromny wpływ na strategie konserwacji i ślad środowiskowy w kontekście stopnia wykorzystania miejsc w samochodzie, monitorowania dróg i zaangażowania użytkowników końcowych w ich konserwację oraz zrównoważenie transportu.

Sposób działania narzędzi

W artykule opublikowanym przez partnerów projektu CROWDS4ROADS pt. „A Study on the Influence of Speed on Road Roughness Sensing: The SmartRoadSense Case” wyjaśniono, że podejścia do monitorowania stanu nawierzchni dróg wymagają zastosowania kosztownego i zaawansowanego sprzętu. Profilery laserowe albo specjalne przyspieszeniomierze wyposażone w systemy akwizycji danych, to przykłady narzędzi, których koszt w przeliczeniu na pojedynczy samochód (uwzględniając także kalibrację i montaż) może być znaczący. Tymczasem telefony, które wielu z nas ma przy sobie, mogą dostarczać użytecznych danych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ich gromadzenia i udostępniania.

Po pobraniu aplikacji przez użytkownika, funkcjonowanie SmartRoadSense opiera się na zaawansowanej technologii wbudowanej w nasze smartfony: dane z przyspieszeniomierza są wykorzystywane do wykrywania hamowania i wybojów na drodze za pomocą technik uczenia maszynowego i żyroskopów do wykrywania nieprawidłowości nawierzchni drogowych. Wskaźnik szorstkości i dane GPS ze smartfona są okresowo przesyłane do centralnego serwera, gdzie są przetwarzane, łączone z konkretną drogą i poddawane agregacji z danymi otrzymanymi z innych smartfonów. Dane mogą następnie zostać wykorzystane przez lokalne władze do ustalenia miejsc, w których drogi wymagają naprawy, co z kolei sprawi, że korzystające z nich samochody staną się bardziej energooszczędne.

BlaBlaCar oferuje użytkownikom tanie przejazdy współdzielonymi samochodami. Na podstawie systemu ratingowego i zweryfikowanych profili członkowskich, sieć ustala alternatywę dla samotnego przejazdu na duże odległości.

Projekt CROWDS4ROADS, który objął Włochy, Rumunię, Zjednoczone Królestwo i Grecję, został przeprowadzony na lokalną skalę pilotażową w Ankonie oraz w ramach większych akcji pilotażowych w regionie Marche we Włoszech, podczas gdy pilotażowe projekty powielające są realizowane we Włoszech, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie. Opublikowany został otwarty zbiór danych utworzony na podstawie ponad 2 000 000 rekordów, automatycznie aktualizowanych co 6 godzin na podstawie danych crowdsensingu.

Więcej informacji:
witryna CROWD4ROADS
film wideo SmartRoadSense
aplikacja SmartRoadApp

data ostatniej modyfikacji: 2017-11-15 17:15:02
KomentarzePrzegląd uczelni w Polsce
220x300_70.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności