Nauki fizyczne i o środowisku

Produkcja perowskitowych ogniw fotowoltaicznych jest niedroga i prosta. Zyskując na wydajności – dzięki jednemu z projektów wspartych przez UE – stają się coraz bardziej realnym alternatywnym źródłem energii.
Dzięki odkryciu setek skamieniałych jaj w północno-zachodnich Chinach paleontolodzy mogą lepiej poznać latających kuzynów dinozaurów, czyli pterozaury, w tym nowe dowody na to, że rodziły się jako nieloty i wymagały opieki rodzicielskiej.
Niedawno odkryte starożytne ryty naskalne w grotach na saudyjskiej pustyni są pierwszymi, które przedstawiają psy na smyczy.
W ramach nowych badań pokazano nanostruktury na powierzchni płatków, które rozpraszają cząsteczki światła i powodują, że kwiat otoczony jest poświatą, nazwaną przez naukowców „niebieską aureolą”.
Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. W broszurze przedstawiono szeroką gamę zainteresowań badawczych z zakresu środowiska morskiego Ziemi.
Budynki w Turcji narażone są na wysokie amplitudy temperatur, od gorących letnich dni, po mroźne noce, co sprawia, że ich zapotrzebowanie na energię grzewczą i chłodniczą jest znaczne. Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej muszą być odporne na trzęsienia ziemi, ponieważ kraj leży w jednej z najbardziej aktywnych sejsmicznie części świata.
Nierówne nawierzchnie drogowe wymuszają hamowanie i różnicowanie prędkości, co powoduje wzrost emisji, a niski stopień wykorzystania samochodów oznacza dublujące się przejazdy. Unijny projekt łączy dane pochodzące z serwisów wspólnych przejazdów i czujników telefonów w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat jakości dróg, aby zadbać o bardziej ekologiczne podróże drogowe.
Nie mamy pojęcia, ile gatunków wymrze, zanim zdamy sobie sprawę z ich istnienia. Jednak w przypadku pierwszego nowego gatunku orangutana opisanego w ciągu niemal 90 lat, kładzie się nacisk na ochronę 800 żyjących osobników, aby nie dopuścić do odkrycia i wymarcia gatunku w czasie życia jednego pokolenia.
Przędziorkowate mogą wyrządzać szkody w uprawach, a inwazje bywają trudne do opanowania – rozwijają odporność na pestycydy, które unicestwiają naturalne drapieżniki żywiące się roztoczami. Wyniki nowych badań dowodzą, że roztocza są podatne na infekcje bakteryjne, co może stworzyć nowe możliwości radzenia sobie z tymi szkodnikami.
Jak większość mieszkańców miast dobrze wie, miejskie środowisko stwarza zarówno problemy, jak i możliwości. Jeżeli chodzi o ptaki, czy telomery mogą nam wskazać, w którym kierunku przechyla się szala?
Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) stężenie CO2 odnotowane w atmosferze Ziemi w roku 2016 było o 50% wyższe od średniej z ostatnich dziesięciu lat.
Dwutlenek węgla jest niezbędnym składnikiem naszej atmosfery, ale działalność przemysłowa i handlowa w ciągu ostatnich 150 lat przyczyniła się do wzrostu stężenia CO2 do problematycznego poziomu. W ramach finansowanego ze środków UE projektu naukowcy badają, jak wychwytywać ten gaz u źródła i bezpiecznie składować pod dnem morskim.
W razie zagrożenia komórek, na przykład przez infekcję wirusową, aktywowane są specjalne sensory, które uruchamiają układ odpornościowy. Teraz nowe techniki genetyczne pozwalają pogłębić naszą wiedzę o tym, jak dokładnie działa ten mechanizm odpowiedzi.
Naukowcy ustalili, że zmniejszanie się zasięgu zimnych regionów nazywanych strefami peryglacjalnymi jest obecnie nieuniknione. Nawet według optymistycznych szacunków przyszłych emisji dwutlenku węgla, prognozowane w ramach badań skurczenie się strefy peryglacjalnej sięgnie 72% na północy Europy.
Kwantyzacja (czynność lub proces dzielenia) polega na ograniczaniu ciągłych lub dużych zbiorów wartości i dzieleniu ich na zbiory dyskretne. Odkrywanie kwantyzowanych ilości często wiąże się z przełomami w naszym rozumieniu praw natury. Wspierani ze środków UE naukowcy odkryli właśnie nową formę prawa kwantyzacji.
Wedle badań opisanych niedawno w »The Lancet Planetary Health«, do roku 2100 skutki globalnego ocieplenia mogą dotknąć około dwóch trzecich populacji Europy rocznie, czyli 351 milionów ludzi, powodując 152 000 ofiar śmiertelnych każdego roku.
W północno-zachodniej części Krety dr Gerard Gierliński (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie) odkrył w 2002 roku dwa stanowiska, na których zachowały się ślady stóp dwunożnych istot. Kilkanaście lat później wraz z dr. Grzegorzem Niedźwiedzkim z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) oraz dr. Andrzejem Boczarowskim z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeprowadzili analizy znaleziska, które pozwoliły stwierdzić, że ślady te należały do człowiekowatych. Dr Zofia Dubicka z Uniwersytetu Warszawskiego datowała osady zawierające tropy na 5,7 mln lat. Pozostawili je prawdopodobnie przedstawiciele homininów – grupy ssaków z rodziny człowiekowatych, do których należą wszystkie gatunki z takich rodzajów, jak: Homo, Orrorin, Sahelanthropus czy Australopithecus.
Aktualne metody pomiaru przechodzenia elektronów w panelach fotowoltaicznych są dwuznaczne, ale nowe badania wspierane ze środków UE pomagają odróżnić reakcję substratu od reakcji uczulacza.
Modele dynamiki populacji ryb to niezbędne narzędzia stosowane do szacowania wpływu połowów i źródło kluczowych wskaźników eksploatacji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu powstanie nowa generacja modeli wykorzystujących postępy poczynione w monitoringu, opierająca się na danych in situ oraz satelitarnych.
Kiedy wycieńczająca fala gorąca, nazwana przez prasę Lucyferem, ogarnia południową Europę, wyniki nowych badań, wspieranych częściowo przez finansowane ze środków UE projekty, ostrzegają, że wzrost globalnej temperatury o trzy stopnie odwróci wysiłki Europy na rzecz obniżenia zanieczyszczenia ozonem.
Przed uzyskaniem koncesji i wdrożeniem w życie plany magazynowania CO2 muszą zostać uznane za bezpieczne i niezawodne. Największym problemem w tym kontekście jest zapobieganie ucieczce CO2. Obecnie dostępnych jest wiele opcji i strategii, jednak wybranie tej właściwej może sprawiać kłopot.
Nowa metoda spalania gazu eliminująca konieczność kosztownej separacji gazu została skutecznie przygotowana do zastosowania na większą skalę. Nowa metoda pozwala na znaczne zmniejszenie kar związanych z wydajnością instalacji gazowo-parowej w porównaniu do alternatywnych technologii wychwytywania CO2, a także na zmniejszenie o 60% kosztów ograniczenia emisji CO2 w porównaniu do technologii oczyszczania za pomocą związków aminowych. Konsorcjum chce poszerzyć zakres stosowania tej technologii o spalanie biomasy.
Spalanie węglanu wapnia w pętli chemicznej (CLL) to nowa technologia wychwytywania dwutlenku węgla. Mimo że jest uważana za mniej toksyczną niż metody alternatywne i pozwala uniknąć kar za zbyt niskie wychwytywanie, metoda ta wciąż nie jest gotowa do wprowadzenia na rynek. Przełomowe odkrycia zespołu SCARLET mogą przyczynić się do przyspieszenia działań w tym zakresie.
Zmiana klimatu nasila niedobory wody na całym świecie, a współzależności globalnego handlu oznaczają, że jej oddziaływanie może odbić się szerokim i dalekim echem, w tym w całej Europie – przestrzegają partnerzy finansowanego ze środków UE projektu IMPREX.
Jak najlepiej bronić praw drobnych rybaków, aby zapewnić im godziwą płacę i podnieść ich konkurencyjność? Zdaniem partnerów finansowanego ze środków UE projektu SUCCESS, jednym z kluczowych kroków jest podnoszenie świadomości poprzez, jak proponują, etykietowanie.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności