Nauki fizyczne i o środowisku

Instalacja kolektorów słonecznych opracowana w ramach unijnego projektu pomaga tureckiemu szpitalowi zaspokoić zapotrzebowanie na energię

Budynki w Turcji narażone są na wysokie amplitudy temperatur, od gorących letnich dni, po mroźne noce, co sprawia, że ich zapotrzebowanie na energię grzewczą i chłodniczą jest znaczne. Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej muszą być odporne na trzęsienia ziemi, ponieważ kraj leży w jednej z najbardziej aktywnych sejsmicznie części świata.

Turcja stale się rozwija gospodarczo, co oznacza coraz więcej inwestycji budowlanych, a więc i coraz większe obciążenie systemu zasilania energią. Przerwy w dostawach energii i rosnące ceny już ograniczają podaż, dlatego energooszczędna renowacja budynków, również tych publicznych, niemieszkalnych, staje się naglącą potrzebą.

Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że w kraju tym występują trzęsienia ziemi, co wymaga starannego doboru rozwiązań energooszczędnych, aby zapewnić ich zgodność z normami dla budynków odpornych na wstrząsy. Normy te mają pierwszeństwo w każdych pracach renowacyjnych i stosowane materiały oraz instalacje muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa.

Przykładem jest Uniwersytecki Szpital Adnan Menderes, w którym podjęto prace celem podniesienia sprawności i zrównoważenia instalacji. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu demonstracyjnego BRICKER montują właśnie komplet parabolicznych kolektorów słonecznych, obracających się w ślad za Słońcem, które mają zapewnić moc około 1000 kW.

Choć pierwotnie rozwiązanie to nie było projektowane dla obszarów sejsmicznych, jest zgodne z normami odporności sejsmicznej, ponieważ działka solarna budowana jest na poziomie gruntu, w niewielkim oddaleniu od wszelkich budynków. Konstrukcja obejmuje nową instalację trójgeneracyjną, wytwarzającą energię elektryczną, cieplną i klimatyzacyjną, zapewniając postęp w energetyce.

Po uruchomieniu, będzie to pierwsza instalacja trójgeneracyjna wykorzystująca odnawialne źródła do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Wpisuje się to w turecką ustawę o efektywności energetycznej z 2007 r., która wymaga, by we wszystkich budynkach publicznych wdrożono rozwiązania na rzecz ograniczenia zużycia energii, a także by co kilka lat przeprowadzane były audyty energetyczne. Renowacja budynków publicznych podlega przepisom o zamówieniach publicznych, a realizacja takowych jest obecnie ograniczona do trzech lat.

Projekt BRICKER (Total Renovation Strategies for Energy Reduction in Public Building Stock) to czteroletnia inicjatywa, której celem jest opracowanie powtarzalnego i opłacalnego systemu modernizacji istniejących publicznych budynków niemieszkalnych. Dzięki wdrożeniu rozwiązań w dwóch obiektach demonstracyjnych, w rzeczywistych warunkach, partnerzy przygotują wytyczne i strategie w zakresie rozwiązania problemów technologicznych i regulacyjnych.

Budynki traktowane będą jako pojedyncze jednostki poboru energii, połączone jednocześnie z innymi budynkami, tworząc dzielnicę o wysokiej efektywności energetycznej, która z kolei ma zostać połączona z innymi, sąsiadującymi dzielnicami. Tego rodzaju jednostki energetyczne będą w stanie zapewnić zaawansowane usługi (energia elektryczna i cieplna) innym budynkom w swojej dzielnicy, co umożliwi replikację strategii w całej dzielnicy i przyciągnie tym sposobem dalsze inwestycje.

Więcej informacji:
strona projektu w serwisie CORDIS

data ostatniej modyfikacji: 2017-11-17 17:15:02
KomentarzePrzegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Rektorat UMCS
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 01
Polityka Prywatności