Nauki fizyczne i o środowisku

research*eu RESULTS PACK – Współpraca na rzecz lepszego gospodarowania zasobami morskimi poprzez badania i innowacje

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. W broszurze przedstawiono szeroką gamę zainteresowań badawczych z zakresu środowiska morskiego Ziemi.

Polityka UE wobec działalności na morzach koncentruje się na wzajemnych powiązaniach pomiędzy różnymi związanymi z morzem formami działalności człowieka. Integralną część tej strategii stanowi uwrażliwienie na fakt, że jeden aspekt systemu może oddziaływać na inne. Dodatkowo rozmaite organy władzy zachęcono do wzajemnej współpracy, na przykład w drodze wspólnego korzystania ze zgromadzonych danych w różnych obszarach polityki, co może zaowocować bardziej całościową oceną ryzyka i prowadzić do kompleksowych rozwiązań.

Oprócz połączonych wysiłków kluczem do sukcesu będzie dostępność aktualnych danych dostarczanych przez najnowocześniejsze bioczujniki i innowacyjne rozwiązania z dziedziny automatyki pełniące funkcję systemów wczesnego ostrzegania. Jednocześnie konieczne jest wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego gospodarowania zasobami uwzględniających praktyki takie jak recyrkulacja materiałów lub ich ponowne wykorzystanie w drodze zmiany przeznaczenia.

Dogłębne zrozumienie procesów środowiskowych, bioróżnorodności, wpływu działalności człowieka (na lądzie i morzu) oraz zmian klimatu (w tym podnoszenia się poziomu morza), a także społeczno-gospodarczych skutków ochrony środowiska morskiego wymaga multidyscyplinarnego podejścia. Dlatego też unijne programy, takie jak 7PR i Horyzont 2020, dostarczają niezbędnych środków finansowych na realizację fascynujących projektów badawczych prowadzonych w różnych zakątkach Europy. Niniejsza broszura opisuje 12 projektów, które pozwoliły lepiej poznać związane z oceanami możliwości, jakie będziemy mieć w następnych latach.

Broszurę można pobrać pod adresem:
All aboard for better marine stewardship through research and innovation research*eu RESULTS PACK

data ostatniej modyfikacji: 2017-11-18 17:15:07
KomentarzePrzegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UMCS
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 16
miniatura
Polityka Prywatności