Nauki fizyczne i o środowisku

Nowa aplikacja pokazuje mieszkańcom szwedzkiego Lund korzyści zapewnianie przez ciepłownictwo komunalne

Ciepłownictwo komunalne oparte na odnawialnych źródłach energii staje się preferowanym rozwiązaniem na rzecz oszczędności energii. Jedno z największych wyzwań polega jednak na przekonaniu właścicieli nieruchomości o długookresowej opłacalności modernizacji budynków celem wdrożenia tego inteligentnego rozwiązania.

System ciepłownictwa komunalnego składa się z sieci izolowanych rur, którymi dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody lub pary, od punktu wytworzenia (zwykle ciepłowni) do użytkownika końcowego. Możliwość integrowania różnych źródeł energii oznacza, że klienci nie są uzależnieni tylko od jednego dostawcy. Pomaga to w zapewnieniu niezawodności i ciągłości usługi oraz wprowadzaniu elementu konkurencji do łańcucha dostaw. Umożliwia też dekarbonizację źródła energii cieplnej w dalszej perspektywie.

Pierwsze inteligentne komunalne sieci grzewcze, wyposażone w tego typu inteligentne wymienniki ciepła i liczniki, wprowadzono już w Szwecji, Danii i Niemczech, głównie w sektorze mieszkaniowym, dzięki czemu dostrzeżono spory potencjał przyszłych zastosowań. Wdrożenie inteligentnych komunalnych sieci grzewczo-klimatyzacyjnych wymaga współpracy z urbanistami i konsultacji z mieszkańcami.

Partnerzy unijnego projektu CITYFIED wzięli sobie do serca potrzebę takich konsultacji i utworzyli w dzielnicy Linero szwedzkiego miasta Lund obszar demonstracyjny o powierzchni 40 400 m2. Projekt obejmuje szesnaście budynków z 379 mieszkaniami i 1150 mieszkańcami.

Aby zachęcić mieszkańców do udziału, partnerzy projektu właśnie udostępnili aplikację przygotowaną przez szwedzką spółką energetyczną, Kraftringen we współpracy z firmą programistyczną. Aplikacja powstała w ramach projektu CITYFIED. Mieszkańcy, zajmujący zmodernizowane w ramach projektu lokale, uczestniczyli w tworzeniu aplikacji, której – wraz z innymi osobami mieszkającymi na obszarze demonstracyjnym – będą pierwszymi użytkownikami.

W testach roboczych aplikacji udział wzięło dziesięć rodzin. W grudniu 2017 r. została ona publicznie udostępniona podczas spotkania na lokalnym placu. Celem jest udostępnienie aplikacji wszystkim klientom firmy Kraftringen, którzy będą mogli korzystać z danych historycznych z kilku lat (tak długo, jak pozostaną klientami firmy).

Współpraca z mieszkańcami i wieloma innymi podmiotami – wszystkie ręce na pokład

W ramach projektu przyjęto podejście 360 stopni, aby zmaksymalizować obniżenie zużycia energii. W przedsięwzięciu kluczową rolę odgrywają spółka Kraftringen, publiczne przedsiębiorstwo mieszkaniowe LKF, szwedzki instytut badań środowiskowych IVL oraz Urząd Miasta Lund. Raz w tygodniu zespół spotyka się celem bezpośredniej wymiany pomysłów i poszczególni partnerzy po kolei prowadzą sesje, które pozwalają im zyskać lepszy wgląd w swoje priorytety.

Łączne oszczędności energii w dzielnicy Linero obliczono na około 52 kWh/m²/rok, czyli więcej niż pierwotnie docelowe 30,8%. Oszczędności energii pierwotnej wyliczono na poziomie 19%, a emisje gazów cieplarnianych zostaną obniżone o 26%, wg współczynników przeliczeniowych z 2016 r.

Projekt CITIFIED działa nie tylko w Lund, ponieważ zrzesza także zainteresowane społeczności z całej Europy i prowadzi dwa inne obszary demonstracyjne w Hiszpanii i Turcji.

Więcej informacji:
witryna projektu

data ostatniej modyfikacji: 2018-01-13 17:15:01
KomentarzePrzegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
220x300_70.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności