logo_ActiveJet_200.pngPatronat nad działem objęła marka Activejet - tusze i tonery dla każdego
Zadzwoń i zapytaj o zamiennik, Infolinia: 801 08 1111

Ochrona i bezpieczeństwo

Znajdujące się w powietrzu środki biologiczne można łatwo wykrywać i analizować przy pomocy przenośnego urządzenia opracowanego przez pewne unijne konsorcjum. System powinien ułatwić uzyskanie natychmiastowej i potencjalnie ratującej życie odpowiedzi w przypadku terroryzmu biologicznego lub niezamierzonego uwolnienia substancji z laboratorium.
Zespół badaczy europejskich opracował zestaw narzędzi wspomagających ocenę zagrożeń w miastach. Wśród narzędzi znajdują się źródła informacji związanych ze strukturami i reagowaniem na incydenty, przeznaczone do używania samodzielnie lub w połączeniu z modułem podejmowania decyzji.
Hakerzy często włamują się do bankowych kart elektronicznych i innych technologii, co dowodzi słabości obecnej technologii kryptograficznej. Pewien unijny projekt pomaga w przezwyciężeniu tego wyzwania.
Ultradźwięki są powszechnie stosowane do wykrywania uszkodzeń konstrukcyjnych w infrastrukturze szynowej, ale obecnie technologia ta nie jest przydatna przy badaniu krytycznych dla bezpieczeństwa punktów przecięcia szyn. W ramach unijnej inicjatywy powstał bardzo potrzebny system inspekcji.
Badania dźwigarów stalowych i podłóg betonowych pozwoliły lepiej poznać zachowania budynków podczas pożarów, przyczyniając się do zwiększania bezpieczeństwa pożarowego w Europie.
Zaawansowane technologicznie czujniki umieszczone w systemach kanalizacyjnych europejskich miast mogą pewnego dnia pozwolić na wykrywanie i rozbrajanie bomb, zanim te zdążą wybuchnąć. Odpowiednia technologia już powstała.
Każdego roku w następstwie klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie czy huragany, tysiące ludzi pozbawianych jest dachu nad głową. Przenośne, przyjazne środowisku nadmuchiwane konstrukcje mogą zapewnić im tymczasowe schronienie.
Czy zwiększanie bezpieczeństwa koniecznie musi oznaczać ograniczanie prywatności? Aby uzyskać pełniejsze informacje na temat powiązań między monitoringiem, prywatnością i bezpieczeństwem, europejscy badacze przeprowadzili analizę poglądu, zgodnie z którym zwiększanie bezpieczeństwa zawsze odbywa się kosztem prywatności.
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w przemyśle produkcyjnym może przyczynić się do ratowania życia ludzkiego, a także do poprawy konkurencyjności sektora. W ramach unijnego projektu opracowano nowy zestaw narzędzi, które to umożliwiają.
W ramach unijnej inicjatywy opracowano wielowymiarowy system probabilistyczny, umożliwiający prognozowanie trzęsień ziemi oraz ochronę narażonych miast europejskich, ich mieszkańców i infrastruktury.
Mniejsze, szybsze i tańsze czujniki powietrzne powinny przyczynić się do usprawnienia i modernizacji monitorowania granic UE.
W ramach europejskiej inicjatywy zgromadzono informacje na temat ryzyka sejsmicznego i usług z szeregu źródeł, aby móc lepiej chronić infrastrukturę i ludność w przypadku trzęsienia ziemi.
Konsorcjum europejskich badaczy opracowało system zapobiegający katastrofom lub atakom z udziałem zasobów radioaktywnych i jądrowych.
Praca grupowa energowydajnych robotów latających w "roju" może pewnego dnia usprawnić przebieg operacji poszukiwawczo-ratunkowych.
Niedostatki aktualnych systemów testowania bezpieczeństwa pożarowego doprowadziły do stworzenia bardziej elastycznych rozwiązań. W ramach unijnej inicjatywy opracowywane są metodologie i narzędzia, które pomogą przygotować odpowiednie metody.
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu zbadali zagadnienia behawioralne i komunikacyjne, dotyczących większych ognisk epidemicznych. Stworzono narzędzia dla twórców polityki do efektywnego powiadamiania o środkach zapobiegawczych, takich jak szczepienia.
Projektowane są zaawansowane technologicznie czujniki, przyspieszające pobieranie znacznie wyraźniejszych odcisków palców, co podnosi bezpieczeństwo i przyspiesza procedury kontrolne — szczególnie na przejściach granicznych.
Europejskie szkolenia i działania związane z ratownictwem kryzysowym pomogą Palestyńczykom w radzeniu sobie z ewentualnymi trzęsieniami ziemi.
Naukowcy współpracowali z twórcami technologii nad opracowaniem przenośnej jednostki wykrywającej i analizującej lotne czynniki biologiczne. To powinno ułatwić uzyskanie natychmiastowej i ratującej życie odpowiedzi w przypadku terroryzmu biologicznego lub niezamierzonego uwolnienia śmiertelnych patogenów.
Reagowanie w sytuacjach kryzysowych wymaga działań wielu odrębnych służb, które muszą się efektywnie ze sobą komunikować. W ramach jednej z inicjatyw UE zaprojektowano innowacyjną i bezpieczną platformę internetową zapewniającą płynną łączność między policją, strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi.
Istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu zapewnienia ochrony krytycznej infrastruktury przed coraz poważniejszym zagrożeniem, jakie mogą stanowić ataki elektromagnetyczne. Zbadanie takich zagrożeń i ich potencjalnego wpływu oraz opracowanie odpowiednich metod przeciwdziałania przyjęto za cel jednej z inicjatyw UE.
Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, pochodzącego z niesprawnych instalacji gazowych, umiera około 100 osób, a 4 tysiące ulega zatruciu.
Ocena wpływu badań nad bezpieczeństwem z różnych punktów widzenia pozwoli dopilnować, aby branża ochrony dostarczała produkty i usługi odpowiadające faktycznym potrzebom społeczeństwa.
Ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze, dlatego potrzebne jest skuteczniejsze zarządzanie sieciami transportowymi i przepływem pojazdów. Zrozumienie zjawisk oraz tego, w jaki sposób poszczególne środki transportu mogą przystosować się do tych zjawisk, jest niezwykle ważne dla decydentów, operatorów i użytkowników sieci.
Badacze testowali zaawansowany system wczesnego ostrzegania przed wybuchem epidemii na wiejskich obszarach Chin. Wczesne wykrycie jest kluczowe w ograniczaniu rozprzestrzeniania i skutków takich epidemii.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni
w Polsce
UG_220_ok.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Inauguracja roku akademickiego 2012-2013
miniatura